Savunma Sanayi Kara Araçları Günleri
12.05.2010

Atılım Üniversitesi, Türk Savunma Sanayi’nin lokomotifi olan kara araçları sektörünün analizini yapmak ve geleceğini belirlemek üzere seminer düzenledi.

11 Mayıs 2010 Salı günü gerçekleştirilen “1’inci Savunma Sanayi Kara Araçları Günü Semineri”nde; Türk Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyonu ve teknolojik gelişmeler ışığında ulusal tasarımların gerçekleştirilmesine öncelik verecek şekilde savunma sanayinin yönlendirilmesi kapsamında Türk savunma sanayinin lokomotifi olan kara araçları sektörü geçmişten günümüze analiz edildi. 
Ulusal düzeyde yürütülen disiplinler arası nitelikteki projelerin ve gelişmelerin sunulduğu etkinlik kapsamında, Savunma Sanayi Müsteşarlığı, FNSS Savunma Sistemleri A.Ş, Ankara Sanayi Odası, Selex Komünikasyon A.Ş., Mercedes Benz, AGS Enerji ve Savunma Sanayi Teknolojileri, ROMAK, TÜBİTAK, Savunma sanayi.net gibi savunma sanayinin önde gelen kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin ve Atılım Üniversitesi mühendislik fakültesi öğretim üyelerinin konuşmacı olarak katılımıyla Türkiye’nin Kara Araçları imkan ve kabiliyetleri değerlendirildi.
Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Özgenoğlu’nun öndeliğinde önümüzdeki yıllarda da devam ettirilmesi planlanan seminerde, kara araçlarında tasarım, geliştirme, üretim ve entegrasyon kabiliyetlerinde dünden bugüne ulaşılan nokta, öğrenilen dersler, uygulanan politikaların analizi, otomotiv sanayi ve savunma sanayi işbirliğinde yan sanayi payına ilişkin değerlendirmeler ile geleceğe yönelik stratejiler görüşüldü. Bunun yanı sıra kara araçları için kritik olduğu değerlendirilen yapısal malzemeler, motor, şanzıman ve yardımcı sistemlere yönelik kabiliyetler ışığında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin taktik ve zırhlı araçlar ile ana muharebe tankı ihtiyaçlarını dikkate alan bir yaklaşımla, bu alanda sahip olunan sanayi altyapısının mevcut ve takip eden projelerde kullanılabilmesi ve muhtemel stratejiler görüşüldü.

Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Özgenoğlu’nun açılış konuşmasıyla başlayan panelde söz alan Savunma Sanayi Müsteşarlığı Kara Araçları Daire Başkanı M. Levent Şenel 2010 yıl sonu itibariyle TSK’nın ihtiyaçlarının yurt içinden karşılanma oranını %50’ye çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, aynı stratejik plan çerçevesinde ihracat rakamlarını arttırmayı ve ar-ge yatırımları için ayırdıkları kaynak aktarımlarını anlattı. Şenel, kara, hava, deniz sektör stratejilerinin önemine değinerek, sistem entegrasyon ve tasarım yetkinliğinin geliştirilmesinin, rekabet gücü ile sürdürülebilir ve verimli sektör yapısının tesis edilmesinin, yenilikçilik kültürünün önemine değinerek zırhlı kara araçlarından, milli tank projesine doğru yaşanan süreci anlattı. Yeni projeleri de anlatan Şenel, 30 yataklı seyyar cerrahi hastane-mobil ilkyardım istasyonu ve seyyar yüzücü hücum köprüsü projelerinden bahsetti. 

Savunma Sanayi Müsteşarlığı Sanayileşme Daire Başkanı Nuran İnci, üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde Türkiye’deki sanayileşme politikalarından söz ettiği konuşmasında, rekabet ortamında gelişen hızlı teknolojilerle birlikte insan kaynağı bulmanın güçleştiğini, hali hazırda üniversite öğrencilerinin hazır kaynak olarak değerlendirilmesinin önemine dikkat çekti. Sanayi, üniversitelerin teknoloji üretme potansiyelinden faydalanmak zorunda diyen İnci, stratejik teknoloji alanlarında katma değer elde edebilmek için üniversitelerle işbirliğinin önemli olduğunu ifade etti.

FNSS Strateji ve İş Geliştirme Direktörü Haluk Bulucu, kara araçları sektörünün geçmişten günümüze değerlendirmesini yaptığı konuşmasında artık yurt dışından kara aracı ithalatının olmadığını vurgulayarak, ihracat yapılan ülkelerde de üretim yaparak Türk savunma sanayine hizmet etmeyi amaçladıklarını, ürettikleri araçların çeşitliliğini, teknik özelliklerini ve TSK’ya özgü yeni geliştirilen sistemlerden bahsetti. Mühendis adaylarına seslenen Bulucu, FNSS’in personelinde aradıkları nitelikler arasında iletişimi iyi olan, takım çalışmasına yatkın, müşteri odaklı, yaratıcı, sahiplenme duygusu yüksek adayları tercih ettiklerini söyledi.

Atılım Üniversitesi Üretim (İmalat) Mühendisliği Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Besim Baranoğlu dünya çapında bir merkez haline getirmeyi hedefledikleri Metal  Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi’ni anlattığı konuşmasında Türkiye’de şekillendirme sanayisi açısından tehditlere ve sorunlara değinerek, Avrupa örneğinde üretim sektörünün refah için temel taş niteliği taşıdığını, Türk metal şekillendirme sanayisinin önümüzdeki 20 yıl içinde bilgiye dayalı üretim teknolojisiyle, yeni ürünler ve pazarlar geliştirmesi gerektiğini söyledi. Metal  Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi’ni kurarak sanayi-işbirliği tecrübelerini bir araya getirmeyi hedeflediklerini belirten Baranoğlu, uluslararası danışma kurulunda yer alan sektör temsilcileri ve bilim adamlarıyla, YÖK’e bağlı diğer merkezlerden farklı olarak sanayi temsilcileri ve farklı üniversitelerden öğretim üyelerinin bulunduğu yönetim kuruluyla merkezin faaliyetlerini ve uygulamalarını anlattı. Besim Baranoğlu 14-15 Ekim 2010 tarihlerinde Ankara’da düzenleyecekleri uluslararası kongrenin ve kongrede yer alacak uygulamalı eğitim seminerinin duyurusuyla konuşmasını noktaladı.

ASO Savunma Sanayi Komitesi’nden Mithat Ertuğ, kara araçları sanayisinin durumunu anlattığı konuşmasında Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi’nin önemini vurgulayarak, aktif halde merkezin çalışmasını, sürekliliğini görmeyi arzu ettiklerini ifade etti.

Selex Komünikasyon A.Ş.’den Şafak Doğan kara araçlarında yeni uygulamaları anlatarak yeni teknolojiler kapsamında LED tabanlı aydınlatma ekipmanlarını anlattı.

Atılım Üniversitesi Fizik Grubu’ndan Prof. Dr. Ramazan Aydın, grubun araştırmaya yönelik bilimsel çalışmalarını ve araştırma alanlarını, son 2 yıl içerisinde fizik grubu akademisyenlerinin yayınlarını aktardı.

FNSS Savunma Sistemleri A.Ş, Murat Mirasyedioğlu kara araçlarında kullanılan motor, şanzıman, güç dağıtım sistemlerini ve güç grubu tasarımında öne çıkan teknolojik özellikleri anlattı.

Panel, katılımcıların Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi’ne yaptıkları geziyle sonlandırıldı.