Siyasi Partiler Kanunu Enine Boyuna Masaya Yatırıldı
18.05.2010

Atılım Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü tarafından gerçekleştirilen panelde siyasi partiler kanunu değişik boyutlarıyla irdelendi.

Oturum başkanlığını Atılım Üniversitesi Rektör Yrd. Prof. Dr. İsmail Bircan’ın yaptığı panele Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Levent Köker, Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğr. Gör. H. Uluç Gürkan ve tele-konferans aracılığıyla Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO’dan Prof. Dr. Ömer Faruk Gençkaya konuşmacı olarak katıldılar.

Prof. Dr. İsmail Bircan, 1999’da ortaya konulan Venedik Kriterlerini hatırlatarak demokrasinin geliştirilmesinin önemini ve anayasal düzene aykırı davranan partilerin kapatılmasına ilişkin düzenlemeleri anlatarak oturumu başlattı.

Tele-konferans eşliğinde söz alan Prof. Dr. Ömer Faruk Gençkaya, parlamenter demokratik sistemin olmazsa olmazı siyasi partilerdir diyerek, 1965 yılında yapılan ilk kanuni düzenlemelerden, 1983’te hazırlanan kanuna ve bugüne değin sürece bakıldığında daha çoğulcu olunması ve toplumun siyasi hayata katılımı konusunda beklentileri karşılayacak düzeyde yeterli düzenlemelerin yapılmadığını ifade etti.

 
Prof. Dr. Levent Köker, Türkiye’nin demokrasi sürecini irdeleyerek Anayasa’nın 68. maddesinin 4. fıkrası ile siyasi partilere ilişkin kanun arasındaki çelişkilere dikkat çekti ve 1961’den bu yana Türkiye’de parti kapatılması sürecini Avrupa Konseyi üyesi diğer ülkelerle kıyaslayarak anlattı.

H. Uluç Gürkan, siyasi partiler kanunun Türkiye’de demokrasinin en önemli yarası olduğunu söyleyerek Türkiye’nin yakın tarihinin, tarihteki siyasal yapılanmaların analizini yaptığı konuşmasında, yasal düzenlemelerin siyasi partiler açısından sonuçlarını anlattı.