Toplumsal Değişim: Kent Ve Mimarlık Sergisi
26.05.2010

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğrencilerinden Mesut Girişen’in “Geleneksel Türk Evleri”, Özgür Arısoy’un  “Ankara Evleri”, Hande Tokgöz’ün “1920-1945 Arası Konut”, Sedef Arısoy’un “1945-1960 Arası Konut”, Yasin Coşar Yağcı’ın “1960-1980 Arası Konut”, Gözde Barlas’ın “1960-1980” Arası Konut, Ayşegül Coşkun’un “1960-1980 Arası Gecekondular”, Seda Ersoy’un “1960-1980 Arası Gecekondular”, Fulya Sönmez’in “1980-2000 Arası  Konut”, M. Nilay Armağan’ın “1980-2000 Arası Konut”, Z. Murat Uzun’un “Kooperatifler”, Merve Kırılmaz’ın “2000-Günümüz Konut”, Sevda Aydınoğlu’nun “Günümüzün Güvenlikli-Kapalı Konutları”, İkbal Çamtosun’un “Mamak Gecekondu Alanı”, Diğde Özarar’ın            “Dikmen Vadisi Kentsel Dönüşüm Alanı”, Cihat Çelik’in “Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm Alanı” görsel çalışmaları 20 ve 21 Mayıs 2010 tarihlerinde Atılım Üniversitesi’nde sergilenerek büyük beğeni topladı.

Yrd. Doç. Dr. Emel Akın, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nde verdiği Kent ve Konut Olgusu dersinde toplumsal değişimin kentlerimiz ve mimarlığımız üzerindeki etkilerinin toplumsal değişim temelinde irdelendiğini; Türkiye’de kentlerin benimsenen sosyo-ekonomik politikalara bağlı olarak, farklı dönemsel değişimler geçirdiğini; ders döneminin sonunda öğrencilerin toplumsal değişim sürecinde kent-mekan değişimlerini görselleştirdiklerini; sanatsal iddiası olmayan bu ürünlerin geçmişten günümüze yaşanan değişimin ‘amatör belgeleri’ olarak değerlendirilebileceğini ifade etti.