Nallıhan’ın Turizm Gelişimi Konusunda Bilinçlendirme Çalışmalarına Destek
31.05.2010

İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı Yrd.Doç.Dr. Gül GÜNEŞ, Nallıhan Belediyesi ve NALTUD (Nallıhan Turizm Gönüllüleri Derneği)nin daveti ile 25-26 Mayıs 2010 tarihlerinde belediye çalışanları ve esnafın “Sürdürülebilir Turizm Gelişimi” konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla eğitim verdi.
Gül GÜNEŞ eğitim kapsamında, Nallıhan ilçesi turizm gelişimine kaynak oluşturan doğal, tarihi ve kültürel değerlerin koruma kullanım dengesi içinde değerlendirilebilmesi için tüm ilgi gruplarının yanı sıra belediye çalışanları ve esnaflara düşen görev ve sorumlulukların neler olabileceğini aktardı ve farkındalığın önemini vurguladı. Katılımcıların sürdürülebilir bir turizm gelişiminin gereklilikleri konusunda farkındalığını sağlamak amacıyla; örnek sayılabilecek ulusal ve uluslar arası uygulamalardan örnekler verdi. Haziran ayı içinde ilçede ilk kez gerçekleştirilecek olan Uluslararası Festival kapsamında belediye çalışanları ve esnafların rolünü ve turistlerle iletişimde dikkat edilmesi gereken noktaları vurguladı. Güneş toplantı sonunda ülkemizde yerinden, katılımcı ve etkin yönetim anlayışının yaygınlaşabilmesi için Üniversitemizin her zaman akademik destek vermeye hazır olduğunu belirtti.