Atılım Üniversitesi - Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmen ve Öğrenciler için İşbirliği Yapacak - 26 02 2019

Üniversitemizde, Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ile 20 Şubat 2019 Çarşamba günü ortak çalışma konuları ile ilgili bir toplantı gerçekleştirdi.

Rektör Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ, Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörü Eftal Erel, Sürekli Eğitim Koordinatörü Ömer Kayasaroğlu, Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Proje Sorumlusu Adnan Atmanlıoğlu, Şube Müdürü Yaşar Gezgin ve çeşitli eğitim kurumlarını temsilen müdür ve öğretmenlerin katıldığı toplantıda öğretmen ve öğrencilere yönelik ortak çalışma konuları tartışıldı.

Üniversitemizde üretilen bilgi ve deneyimin paylaşılmasını sağlayacak projelerle eğitim sisteminin en önemli paydaşlarından ikisini oluşturan öğretmen ve öğrencilerin eğitim ve uygulama konularında gelişimine katkı sağlanması amaçlanıyor.
Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü üniversite seçme sınavlarında en başarılı öğrencilere sahip olması, Ülkemizin en büyük ilçe milli eğitim müdürlüğü unvanı ile birçok ilden daha büyük bir yapıyı barındırması nedeniyle eğitim uygulamalarında nitelik ve nicelik büyüklüğü temsil ediyor. 

Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Atılım Üniversitesi işbirliğinde yürütülecek çalışmalarda hedef kitle Rehberlik Öğretmenleri, Zümre Öğretmenleri, veliler ve öğrenciler olarak belirlendi.