Sağlık Bilimleri Fakültemiz Beyaz Önlük Giyme Törenini Gerçekleştirdi - 12 04 2019

11 Nisan tarihinde Sağlık Bilimleri Fakültemizin kıymetli öğrencilerinin mesleğe attıkları ilk adımı temsil eden Beyaz Önlük Giyme Töreni'ni gerçekleştirdik. Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ ve Sayın Dekanımız Prof. Dr. Füsun Terzioğlu, törene katılan öğrencilerimize ve kıymetli ailelerine önemli mesajlar verdiler.

Sayın dekanımızın konuşması şu şekildeydi:

"Sağlık eğitimi ve sağlık hizmetlerinde ulusal ve uluslararası düzeyde mükemmelliğe ulaşmayı hedeflemiş olan Atılım Üniversitesi; misyon ve vizyonu ile geleceği yönlendirecek gençlerin eğitiminde öğrenci ve araştırma odaklı olarak yol almaktadır. Atılım Üniversitesi, bilim ve teknolojiye dayalı yaklaşım ve yöntemlerle öğrencilerimize eğitim ve öğretim ortamı sağlamakta; “Atılım Devam Ediyor” sloganı doğrultusunda öğrencilerimizde araştırma, girişimcilik, liderlik vb. gibi potansiyel özelliklerini ortaya çıkarmalarına olanak sağlayan; hem mesleki hem de bireysel gelişimlerine katkıda bulunan bir üniversite ortamı oluşturmaktadır.

Dünyanın sayılı kültür başkentlerinden birisi olan Ankara’da İncek Kampüsünde öğrenim gören öğrencilerimizin; hem mesleki ve bilimsel, hem sanatsal hem de bireysel düzeyde gelişimine olanak sağlayan bilim, sanat ve kültür ortamı içerisinde gelişmesine önem vermekteyiz. Fakültemizin vizyonu; eğitim ve uygulama alanlarında işbirliğine model oluşturan, sağlık hizmetleri ile ilgili politikaların oluşturulmasında etkin rol alan, araştırma, eğitim ve uygulamalarda ulusal/uluslararası düzeyde tanınan öncü ve referans bir kurum olmaktır.

Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin hedefi; kendi alanında tam donanımlı, araştıran, bilimsel düşünmeyi ve bilimsel uygulamayı prensip edinmiş çağdaş sağlık profesyonelleri yetiştirmektir. Fakültemizin uluslararası işbirlikleri, öğrencilerimize akademik, kültürel ve bireysel olarak güçlenmelerini ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlayacak fırsatlar sunmaktadır. Tüm bölümlerimizde sağlık eğitimini uluslararası standartlarda yürüten güçlü bir akademik kadroya sahip olma özelliğimiz ile, fakültemizi gelecekte lider ve referans bir kurum olma amacına ulaşmasına katkıda bulunacaktır. 

Fakültemizde yer alan;  Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ve  Hemşirelik olarak üç güzide bölümümüzde, multidisipliner ekip çalışması, bilim, araştırma ve yeniliklere meraklı, geleceklerini yönlendirmede birbirleri ile işbirliği kurabilen, etkili iletişim becerileri olan, eşgüdüm halinde çalışabilen, analiz ve sentez yetenekleri güçlü, etik ve ahlaki ilkelere bağlı, mesleki bilgi ve becerilerini kanıt temelli uygulamalara dayandıran, bilimsel bilginin ışığında ekip çalışmasına inanan profesyonel sağlık meslek üyeleri yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Aynı zamanda, Atılım Üniversitesi SBF ile afiliasyon anlaşması bulunan yıllardır sağlık deneyimine ve ileri teknolojiye sahip “Medicana International Ankara Hastanesi ile zincir hastaneler grubu olarak Türkiye’nin dört bir yanına dağılmış 13 hastanesinde ücretsiz staj imkanı da sağlanmaktadır. SBF nin bütün bölümlerinde eğitim alan öğrencilerimiz; akademik ve klinik ortam işbirliği içerisinde uluslararası akreditasyon standartlarına sahip hastanemizde uygulama eğitimi alma ve başarılı olan öğrencilerimizin mezuniyetlerinden sonra da istihdamlarının sağlanması gibi birtakım fırsatlara sahip olacaklarını da belirtmek isterim.

Değerli Ailelerimiz; En değerli varlıklarınızı bizlere emanet ediyorsunuz, bizler de sizler kadar değer verdiğimiz öğrencilerimizin etik, ahlaki ve profesyonel niteliklerini geliştirerek bireylerin sağlığını korumaya ve güçlendirmeye ve en üst düzeyde tutmaya yönelik mesleki bilgi becerilerini geliştiren ve sağlık ekibinin bütün üyeleri ile işbirliği yapan girişimci ve lider sağlık profesyonelleri olarak yetiştireceğiz.  

Değerli Öğrencilerim, günümüzde globalleşen dünyada ülkemizin ve insanlığın hak ettiği konuma ulaşması ve çağdaş Türkiye’nin kalkınması sizler gibi Atatürkçü her zaman bilimin aydınlattığı yolda ilerleyen, azimli, uygar gençler ile gerçekleşecektir. Sizlerin bu sorumluluk bilincini her zaman taşıyacağınıza, ülkemizde sağlık mesleklerinin gelişimine katkılarınız olacağına inancım sonsuzdur.

Bu düşünceler ışığında, Atılım Üniversitesi ailesine yeni katılan sevgili öğrencilerimizin mesleğe ilk adım atmalarını gösteren Beyaz Önlük giyme başarılarını kutluyor, üniversitemizin değerli öğretim elemanları ve idari personeli ile tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum.

En içten sevgi ve saygılarımla"