Türk Traktör Fabrikası Yetkilileri Üniversitemizi Ziyaret Etti - 23 05 2019

Cumhuriyet’in ilanından sonra, 16 Şubat 1925 tarihinde Ulu Önder Atatürk Türk Tayyare Cemiyeti’ni yani Türk Hava Kurumu’nu kurdururken, yaklaşık otuz yıl sonra kurulacak traktör fabrikasının da temelini atmıştı. Böylece Türk Traktörle Türk Hava Kurumu arasındaki ilginç kader ortaklığı başlamıştı.

Yıllar sonra Atılım Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksek Okulumuz ve Türk Traktör Fabrikası arasında başlatılan bir girişim, bizlere, atamızı ve İlk Cumhuriyet Günlerimizi anımsattı. Türk Traktör Fabrikası Genel Müdürü Sn. Aykut Özüner ve heyeti 21.05.2019 tarihinde Rektörümüz Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ’u ziyaret etti. Ziyarette Genel Müdür Aykut Özüner, Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Jiri Velhartıcky, Teknik Eğit. & Dok. Müdürü Necmi Dündar, Teknik Eğit. & Dok. Yön. Sulhan Şakır ve Kurumsal İletişim Müdürü Ebru Arıcan yer aldı. Türk Traktör Fabrikası tarafından öğrencilerimizin eğitimlerinde kullanabilmeleri amacıyla bir traktör Üniversitemize hediye edildi. 

Konuk heyet daha sonra Rektör Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Yılmaz Kaptan, SHYO Müdürümüz Prof. Dr. Nafiz Alemdaroğlu, Uçak Motor Gövde Bakımı Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Erk İnger ile birlikte Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezimizi ziyaret ederek Merkez Müdürümüz Dr. Öğr. Üyesi Besim Baranoğlu’ndan bilgi aldı. 

Üniversitemiz ve Türk Traktör Fabrikası arasında CO-OP eğitimleri ve Atılım Üniversitesi Mükemmeliyet Merkezi ile ortak projeler yürütülmesine ilişkin görüş birliğine varıldı.