İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümümüz International Federation of Interior Architects / Designer (IFI) Üyeliğine Kabul Edildi - 28 05 2019

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümümüz 2018-2019 Akademik Yılında kurum olarak eğitim alanında üyelik işlemlerini sürdürdüğümüz International Federation of Interior Architects/Designers (IFI) üyeliğine kabul edildi. 
Ülkemizde sadece 4 üniversitenin üye olduğu IFI (International Federation of Interior Architects/Designers) yani Uluslararası İçmimarlar/Tasarımcılar Federasyonu, profesyonel içmimarları/tasarımcıları temsil eden, mesleki örgütlenmelerin, mesleği icra eden ve destekleyen şirket, kurum ve kuruluşlar ile mesleğin eğitimini veren kurumların temsiliyetinin olduğu küresel bir üst yapıdır. IFI, iç mimarlık/tasarım organizasyonları için tek uluslararası federasyon kuruluşu olarak dünya çapında eğitim, araştırma ve uygulama alanlarında bilgi ve tecrübenin paylaşımı ve geliştirilmesi için küresel bir forum olarak önemli bir rol oynamaktadır. Aynı zamanda, iç mekân tasarımının önemini ve etkisini daha da ileri götürmek, küresel ve sosyal sorumluluğuna vurgu yapmak ve dünyada mesleğin statüsünü yükseltmek için katılımcıları uluslararası bir topluluk başlığı altında birleştirmektedir.
IFI, Uluslararası kimliği ile üyelerine küresel görünürlük sağlamaktadır. Üyeler üyelikleri boyunca tüm resmi yazışmalarında IFI ismini ve markasını kendi kurumsal isimleriyle birlikte kullanma hakkına sahiptir.

IFI üyeliği kapsamındaki genel kazanımlar

  • Uluslararası platformda temsiliyet ve tanınırlık,
  • Uluslararası bir kalite standardı yakalamak,
  • Profesyonel anlamda küresel bir tutarlılık seviyesi yakalamak,
  • Uluslararası profesyonel vitrinde üniversitelerinin isimlerini ve programlarını sergilemek,
  • Programlarının uluslararası denklik kriterlerine sahip olması,
  • Düzenlenecek akademik etkinliklerde IFI markasını kullanarak daha yaygın bir etki imkânı,
  • Her türlü akademik çalışma, faaliyet ve etkinlik çalışmalarından IFI kaynaklarından ve bağlantılarından yararlanabilme şansı,

şeklinde sıralanabilir.