Açık Bilim ve Açık Erişim Çalışmaları Komisyonumuzun Toplantısı - 04 07 2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından, üniversitelerde açık bilim ve açık erişim ile ilgili çalışmalardan sorumlu bir komisyon kurulması gerektiği bildirilmiş olup üniversitemiz bünyesinde Başkanlığını Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Serkan Eryılmaz’ın yaptığı ve üyeleri aşağıda belirtilen “Açık Bilim ve Açık Erişim Çalışmaları Komisyonu” kurulmuştur. Komisyon ilk toplantısını 4 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirmiş olup toplantıda yeni oluşturulacak olan “Atılım Üniversitesi Açık Bilim Politikası”, kurumsal akademik arşiv, altın yol açık erişim, yeşil yol açık erişim, TÜBİTAK Açık Bilim Politikası gibi konular ele alınmış olup açık bilim ve açık erişim konusunda YÖK tarafından vurgulanan beklentileri göz önüne alan bir çalışma planı  belirlenmiştir. Toplantıda ayrıca Atılım Üniversitesi Kadriye Zaim Kütüphanesi personeli Hüseyin Kaya tarafından açık bilim ve açık erişim konusunda bir sunum da yapılmıştır.   

Açık Bilim ve Açık Erişim Çalışmaları Komisyonu:

Prof.Dr. Serkan ERYILMAZ, Rektör Yardımcısı (Başkan)

Prof.Dr. Mustafa Fevzi SARGON, Tıp Fakültesi (Üye)

Prof.Dr. Tolga OMAY, İşletme Fakültesi (Üye)

Prof. Dr. Meltem Huri BATURAY, Yabancı Diller Yüksekokulu (Üye)

Doç.Dr. İnci ERHAN, Fen-Edebiyat Fakültesi (Üye)

Doç.Dr. Nergiz Erçil ÇAĞILTAY, Mühendislik Fakültesi (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi İpek MEMİKOĞLU, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Doğa ELÇİN, Hukuk Fakültesi (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Dercan GENÇBAŞ, Sağlık Bilimleri Fakültesi (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Yaser DALVEREN, Fen Bilimleri Enstitüsü (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Savaş MUTLU, Sivil Havacılık Yüksekokulu (Üye)

Öğr.Gör. Dr. Eşref ÇELİK, Sosyal Bilimler Enstitüsü (Üye)

Emre AKBAYRAK, Kütüphane ve Dokümantasyon Direktörü (Üye)