Atılım Üniversitesinden Ankara Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Teknik Destek Programı Başarısı - 22 07 2019

2019 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında Mayıs-Haziran döneminde Ankara Kalkınma Ajansı’na sunulan  ‘Atılım Üniversitesi'nin Teknoloji Değerlendirme, Portföy Önceliklendirme ve Patent Değerleme Kapasitesinin Artırılması’ projemiz desteklenmeye hak kazanmıştır.

Yürütücülüğü ARGEDA-TTO Direktörü Doç. Dr. Yılser Devrim tarafından gerçekleştirilecek olan projede "İleri Teknoloji, Teknoloji Girişimciliği ve Ticarileşme Ekseni" Programı altında ‘Ankara’nın Bilişim Ekosistemi, Savunma Sanayi ve Sağlık Teknolojilerinin geliştirilmesi kapsamındaki projelere/faaliyetlere yönelik olarak Teknoloji Değerlendirme ve Teknoloji (Patent) Değerleme Eğitimleri alınacaktır.

Teknoloji Değerlendirme ve Portföy Önceliklendirme- Yetkinlik Kazandırma ve Patent Değerleme Eğitimlerinin;

 

 • Üniversitemiz Akademisyenleri tarafından yapılan Bilişim Ekosistemi, Savunma Sanayi ve Sağlık Teknolojilerinin geliştirilmesi kapsamındaki projeler sonucunda ortaya çıkan buluş ve yenilikçi ürünlerin ticarileşme sürecini kapsayan destek hizmetlerine,
 • Bilişim Ekosistemi, Savunma Sanayi ve Sağlık Teknolojilerinin geliştirilmesi kapsamındaki Üniversite araştırmalarının ve bu araştırmalar sonucu ortaya çıkan fikri haklar ve patentlerin sınai kuruluşlar ya da Üniversite bünyesinden çıkan firmalar (spin-off) aracılığı ile ticarileştirilmesine,
 • Teknoloji transferi süreçlerinde eldeki teknolojinin ticari değerinin bilinmesi ve belirlenmesine,
 • Atılım Üniversitesi personelinin ve üniversite bünyesindeki araştırmacıların yetkinlik ve farkındalık düzeylerinin artırılarak Atılım Üniversitesi’nin teknik kabiliyetinin geliştirilmesine katkı sağlanması amaçlanmıştır.


App\News Object ( [casts:protected] => Array ( [start] => datetime [end] => datetime ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 4279 [site_id] => 1 [title_tr] => Atılım Üniversitesinden Ankara Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Teknik Destek Programı Başarısı [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

2019 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında Mayıs-Haziran döneminde Ankara Kalkınma Ajansı’na sunulan  ‘Atılım Üniversitesi'nin Teknoloji Değerlendirme, Portföy Önceliklendirme ve Patent Değerleme Kapasitesinin Artırılması’ projemiz desteklenmeye hak kazanmıştır.

Yürütücülüğü ARGEDA-TTO Direktörü Doç. Dr. Yılser Devrim tarafından gerçekleştirilecek olan projede "İleri Teknoloji, Teknoloji Girişimciliği ve Ticarileşme Ekseni" Programı altında ‘Ankara’nın Bilişim Ekosistemi, Savunma Sanayi ve Sağlık Teknolojilerinin geliştirilmesi kapsamındaki projelere/faaliyetlere yönelik olarak Teknoloji Değerlendirme ve Teknoloji (Patent) Değerleme Eğitimleri alınacaktır.

Teknoloji Değerlendirme ve Portföy Önceliklendirme- Yetkinlik Kazandırma ve Patent Değerleme Eğitimlerinin;

 

 • Üniversitemiz Akademisyenleri tarafından yapılan Bilişim Ekosistemi, Savunma Sanayi ve Sağlık Teknolojilerinin geliştirilmesi kapsamındaki projeler sonucunda ortaya çıkan buluş ve yenilikçi ürünlerin ticarileşme sürecini kapsayan destek hizmetlerine,
 • Bilişim Ekosistemi, Savunma Sanayi ve Sağlık Teknolojilerinin geliştirilmesi kapsamındaki Üniversite araştırmalarının ve bu araştırmalar sonucu ortaya çıkan fikri haklar ve patentlerin sınai kuruluşlar ya da Üniversite bünyesinden çıkan firmalar (spin-off) aracılığı ile ticarileştirilmesine,
 • Teknoloji transferi süreçlerinde eldeki teknolojinin ticari değerinin bilinmesi ve belirlenmesine,
 • Atılım Üniversitesi personelinin ve üniversite bünyesindeki araştırmacıların yetkinlik ve farkındalık düzeylerinin artırılarak Atılım Üniversitesi’nin teknik kabiliyetinin geliştirilmesine katkı sağlanması amaçlanmıştır.
) [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /assets/img/haberler.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object *RECURSION* ) [target_url] => /assets/img/haberler.jpg ) [start] => 2019-07-22 15:59:49 [end] => 2020-09-01 15:59:49 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2019-07-22 13:17:03 [updated_at] => 2019-08-20 07:20:06 [short_desc_tr] => 2019 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında Mayıs-Haziran döneminde Ankara Kalkınma Ajansı’na sunulan  ‘Atılım Üniversitesi'nin Teknoloji Değerlendirme, Portföy Önceliklendirme ve Patent Değerleme Kapasitesinin Artırılması’ projemiz desteklenmeye hak kazanmıştır. [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 0 [media_dir] => atilim-universitesinden-ankara-kalkinma-ajansi-2019-yili-teknik-destek-programi-basarisi-1563800851 [old_url] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( ) ) [user] => [hide_side_menu] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 4279 [site_id] => 1 [title_tr] => Atılım Üniversitesinden Ankara Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Teknik Destek Programı Başarısı [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

2019 Y\u0131l\u0131 Teknik Destek Program\u0131 kapsam\u0131nda May\u0131s-Haziran döneminde Ankara Kalk\u0131nma Ajans\u0131’na sunulan  ‘At\u0131l\u0131m Üniversitesi'nin Teknoloji De\u011ferlendirme, Portföy Önceliklendirme ve Patent De\u011ferleme Kapasitesinin Art\u0131r\u0131lmas\u0131<\/em><\/strong>’ projemiz desteklenmeye hak kazanm\u0131\u015ft\u0131r.<\/p>\n\n

Yürütücülü\u011fü ARGEDA-TTO Direktörü<\/strong> Doç. Dr. Y\u0131lser Devrim<\/strong> taraf\u0131ndan gerçekle\u015ftirilecek olan projede "\u0130leri Teknoloji, Teknoloji Giri\u015fimcili\u011fi ve Ticarile\u015fme Ekseni" Program\u0131 alt\u0131nda ‘Ankara’n\u0131n Bili\u015fim Ekosistemi, Savunma Sanayi ve Sa\u011fl\u0131k Teknolojilerinin geli\u015ftirilmesi kapsam\u0131ndaki projelere\/faaliyetlere yönelik olarak Teknoloji De\u011ferlendirme ve Teknoloji (Patent) De\u011ferleme E\u011fitimleri al\u0131nacakt\u0131r.<\/p>\n\n

Teknoloji De\u011ferlendirme ve Portföy Önceliklendirme- Yetkinlik Kazand\u0131rma ve Patent De\u011ferleme E\u011fitimlerinin<\/strong>;<\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

  \n\t
 • Üniversitemiz Akademisyenleri taraf\u0131ndan yap\u0131lan Bili\u015fim Ekosistemi, Savunma Sanayi ve Sa\u011fl\u0131k Teknolojilerinin geli\u015ftirilmesi kapsam\u0131ndaki projeler sonucunda ortaya ç\u0131kan bulu\u015f ve yenilikçi ürünlerin ticarile\u015fme sürecini kapsayan destek hizmetlerine,<\/li>\n\t
 • Bili\u015fim Ekosistemi, Savunma Sanayi ve Sa\u011fl\u0131k Teknolojilerinin geli\u015ftirilmesi kapsam\u0131ndaki Üniversite ara\u015ft\u0131rmalar\u0131n\u0131n ve bu ara\u015ft\u0131rmalar sonucu ortaya ç\u0131kan fikri haklar ve patentlerin s\u0131nai kurulu\u015flar ya da Üniversite bünyesinden ç\u0131kan firmalar (spin-off) arac\u0131l\u0131\u011f\u0131 ile ticarile\u015ftirilmesine,<\/li>\n\t
 • Teknoloji transferi süreçlerinde eldeki teknolojinin ticari de\u011ferinin bilinmesi ve belirlenmesine,<\/li>\n\t
 • At\u0131l\u0131m Üniversitesi personelinin ve üniversite bünyesindeki ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar\u0131n yetkinlik ve fark\u0131ndal\u0131k düzeylerinin art\u0131r\u0131larak At\u0131l\u0131m Üniversitesi’nin teknik kabiliyetinin geli\u015ftirilmesine katk\u0131 sa\u011flanmas\u0131 amaçlanm\u0131\u015ft\u0131r.<\/li>\n<\/ul>"} [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":["\/uploads\/news\/atilim-universitesinden-ankara-kalkinma-ajansi-2019-yili-teknik-destek-programi-basarisi-1563800851\/1566285604-AKA.png"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":46841,"extra":{"file":"\/uploads\/news\/atilim-universitesinden-ankara-kalkinma-ajansi-2019-yili-teknik-destek-programi-basarisi-1563800851\/1566285604-AKA.png"},"caption":"1566285604-AKA.png","width":"500px","height":"250px","key":0,"target_url":"\/uploads\/news\/atilim-universitesinden-ankara-kalkinma-ajansi-2019-yili-teknik-destek-programi-basarisi-1563800851\/1566285604-AKA.png"}]} [start] => 2019-07-22 15:59:49 [end] => 2020-09-01 15:59:49 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2019-07-22 13:17:03 [updated_at] => 2019-08-20 07:20:06 [short_desc_tr] => 2019 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında Mayıs-Haziran döneminde Ankara Kalkınma Ajansı’na sunulan  ‘Atılım Üniversitesi'nin Teknoloji Değerlendirme, Portföy Önceliklendirme ve Patent Değerleme Kapasitesinin Artırılması’ projemiz desteklenmeye hak kazanmıştır. [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 0 [media_dir] => atilim-universitesinden-ankara-kalkinma-ajansi-2019-yili-teknik-destek-programi-basarisi-1563800851 [old_url] => ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 1 [name_tr] => Atılım Üniversitesi [name_en] => Atilim University [name_ru] => [name_ar] => Atılım (AR) [slug_tr] => atilim-universitesi [slug_en] => atilim-university [slug_ru] => [slug_ar] => atilim-ar [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/atilim-universitesi\/DJI_0095.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":351350,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/atilim-universitesi\/DJI_0095.jpg"},"caption":"DJI_0095.jpg","width":"1280px","height":"720px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/atilim-universitesi\/DJI_0095.jpg"}]},"card":{"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-08-01 13:23:35 [updated_at] => 2019-11-13 08:27:46 [type_id] => 1 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en","pyc","ar"] [parent_id] => [lft] => 1 [rgt] => 336 [depth] => 0 [color] => 03326c [url] => home [home_page_id] => 0 [atacs_id] => [parent] => 0 [master_id] => [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":"https:\/\/www.facebook.com\/AtilimUniv\/","twitter":"https:\/\/twitter.com\/atilimuniv","linkedin":"https:\/\/tr.linkedin.com\/company\/atilim-university","instagram":"https:\/\/www.instagram.com\/atilimuniv\/","vimeo":null,"youtube":"https:\/\/www.youtube.com\/user\/atilimuniversitesi","google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => [admin_phone] => [admin_email] => [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => 2 [old_cat_id] => [meta_desc_tr] => Başkent Ankara'da "kaliteli öğretim verilen, bilim ve teknoloji üreten, araştırma yapan, ülkenin geleceğine ışık tutan bir üniversite olmak" amacıyla kurulan Atılım Üniversitesi, yirmi bir yılı aşkın bir süredir bu hedefi gerçekleştirmek ve daha ileriye taşımak için kararlı adımlarla ilerliyor. [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 1 [name_tr] => Atılım Üniversitesi [name_en] => Atilim University [name_ru] => [name_ar] => Atılım (AR) [slug_tr] => atilim-universitesi [slug_en] => atilim-university [slug_ru] => [slug_ar] => atilim-ar [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/atilim-universitesi\/DJI_0095.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":351350,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/atilim-universitesi\/DJI_0095.jpg"},"caption":"DJI_0095.jpg","width":"1280px","height":"720px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/atilim-universitesi\/DJI_0095.jpg"}]},"card":{"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-08-01 13:23:35 [updated_at] => 2019-11-13 08:27:46 [type_id] => 1 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en","pyc","ar"] [parent_id] => [lft] => 1 [rgt] => 336 [depth] => 0 [color] => 03326c [url] => home [home_page_id] => 0 [atacs_id] => [parent] => 0 [master_id] => [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":"https:\/\/www.facebook.com\/AtilimUniv\/","twitter":"https:\/\/twitter.com\/atilimuniv","linkedin":"https:\/\/tr.linkedin.com\/company\/atilim-university","instagram":"https:\/\/www.instagram.com\/atilimuniv\/","vimeo":null,"youtube":"https:\/\/www.youtube.com\/user\/atilimuniversitesi","google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => [admin_phone] => [admin_email] => [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => 2 [old_cat_id] => [meta_desc_tr] => Başkent Ankara'da "kaliteli öğretim verilen, bilim ve teknoloji üreten, araştırma yapan, ülkenin geleceğine ışık tutan bir üniversite olmak" amacıyla kurulan Atılım Üniversitesi, yirmi bir yılı aşkın bir süredir bu hedefi gerçekleştirmek ve daha ileriye taşımak için kararlı adımlarla ilerliyor. [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [type] => App\SiteType Object ( [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 1 [title] => Atılım [slug] => atilim [created_at] => 2017-07-04 03:00:00 [updated_at] => 2017-10-06 01:28:47 [label_tr] => Atılım Üniversitesi [label_en] => Atılım University [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Üniversite Yönetimi [dep_label_en] => University Administration [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 1 [title] => Atılım [slug] => atilim [created_at] => 2017-07-04 03:00:00 [updated_at] => 2017-10-06 01:28:47 [label_tr] => Atılım Üniversitesi [label_en] => Atılım University [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Üniversite Yönetimi [dep_label_en] => University Administration [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) 1