Enerji Sistemleri Mühendisliği Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Yılser Devrim Mustafa Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı Teknoloji Teşvik Ödülünü Aldı - 05 12 2019

Mustafa Parlar Vakfı tarafından verilmekte olan Bilim Ödülleri kapsamında 2019 yılı “Teknoloji Teşvik Ödülü” kategorisinde ARGEDA TTO Direktörümüz ve Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Yılser Devrim ödüle layık görüldü.

ODTÜ Prof. Dr. Mustafa N. PARLAR Eğitim ve Araştırma Vakfı seçkin bilim adamlarının ve uygulamacıların, tüm bilim alanlarındaki araştırma ve uygulama çalışmaları ile hizmetlerini değerlendirmek, yetkin­liklerini belgeleyerek çalışmalarına güç katmak ve yetişmekte olan kuşakları özendirmek amacıyla her yıl Onur, Bilim, Hizmet, Araştırma Teşvik, Teknoloji Teşvik Ödülleri ile Mütevelli Heyeti Kararı ile özel ödüller vermektedir. Teknoloji Teşvik Ödülü Teknoloji geliştirmeye yönelik çalışmalarıyla belli bir endüstri dalının gelişmesine katkıda bulunan araştırmacı/geliştirmecilere verilen ödüldür.

Doç. Dr. Yılser Devrim’e kurucusu olduğu ATILIM Üniversitesi Hidrojen Enerjisi ve Yakıt Hücreleri Araştırma Grubunda, ülkemizin özellikle savunma sanayisi için büyük öneme sahip ve geleceğin enerjisi gözüyle bakılan Hidrojen enerjisi ve yakıt hücresi teknolojileri alanında Üniversite-Sanayi işbirliği çerçevesinde yaptığı nitelikli araştırmalar nedeniyle Teknoloji Teşvik Ödülü verilmiştir.

Doç. Dr. Yılser Devrim Hakkında

Alanı: Hidrojen Enerjisi ve Yakıt Pilleri

29 Ekim 1975’de İzmir’de doğan Yılser Devrim Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nden 1997 yılında Mühendis, 2002 yılında Yüksek Mühendis ve 2006 yılında Doktora ünvanlarını almıştır. Doktora Sonrası Araştırmacı olarak 2007-2011 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümünde araştırmalar yapmıştır. Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nde 1997-2006 yıllarında araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. 2011 yılında ODTÜ Kimya Mühendisliği Bölümünde sürdürdüğü doktora sonrası çalışmalarını tamamladıktan sonra, 2011 yılında, ODTÜ Teknokent Savunma Sanayi Kümelenmesi firmaları arasında yer alan TEKSİS firmasında ARGE Koordinatörü olarak çalışmaya başlamıştır. Bu süreçte savunma sanayimiz için önemli bir yere sahip olan Hidrojen Enerjisi ve Yakıt hücreleri ile ilgili çeşitli ulusal ve uluslararası projelerde yer almıştır. Doç. Dr. Yılser Devrim’e 19.10.2015 tarihinde Kimya Mühendisliği Bilim Alanında Üniversite Doçenti ünvan ve yetkisi verilmiştir. 2013 yılında Yardımcı Doçent olarak başladığı Atılım Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümündeki görevini 2015 yılından bu yana Doçent olarak sürdürmektedir.

Atılım Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü bünyesinde 2014’den beri faaliyet gösteren Hidrojen Enerjisi ve Yakıt Hücreleri Araştırma Grubu Doç. Dr. Yılser Devrim tarafından kurulmuştur. Laboratuvar altyapısı ile araştırma ekibi, Hidrojen enerjisi ve yakıt hücreleri alanında bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayarak, bu teknolojilerin yerli olarak geliştirilmesine katkıda bulunmayı kendisine görev edinmiştir. Araştırma grubu tarafından Ülkemizde ilk defa “Reformat Gazlar ile Çalışabilen Yüksek Sıcaklık Yakıt Hücresi ve Bileşenlerinin Tasarımı Geliştirilmesi ve Mikro Kojenarasyon Uygulaması” gerçekleştirilmiştir. Doç. Dr. Yılser Devrim’in yürütücülüğünü yaptığı "Reformat Gazlar ile Çalışabilen Yüksek Sıcaklık Yakıt Hücresi ve Bileşenlerinin Tasarımı Geliştirilmesi ve Mikro Kojenarasyon Uygulamasının İncelenmesi" başlıklı TÜBİTAK 1001 projesi kapsamında Ülkemizde ilk defa yüksek sıcaklık PEM yakıt hücresi teknolojisi tamamen yerli imkanlar ile geliştirilmiş ve hazırlanan prototip sistemde Mikrokojenerasyon uygulaması yapılmıştır. Proje kapsamında yerli imkânlar ve mevcut altyapı kullanılarak yüksek sıcaklık PEM yakıt hücreleri için polibenzimidazol temelli membran elektrot ataçları geliştirilmiş ve hazırlanan yüksek sıcaklık PEM yakıt hücresi yığını ile mikrokojenerasyon uygulaması incelenmiştir. Araştırma grubu tarafından yürütülen bu proje, üstün başarı ile sonuçlanması, çok sayıda makale, bildiri ve tez öğrencisi yetiştirilmesi nedeni ile sonuçlanan TÜBİTAK projelerinin yürütücü ve araştırmacılarını ödüllendirmek için TÜBİTAK tarafından verilen TÜBİTAK Proje Performans Ödülünü (PPÖ)’ne de layık görülmüştür.