15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde “Modern Türkiye, Demokrasi ve 15 Temmuz Darbe Girişimi” konuşuldu.
16.07.2021

Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Yılmaz Kaptan’ın yaptığı açılış konuşmasını takiben Dr. Öğretim üyesi Korhan Mühürcüoğlu “Modern Türkiye, Demokrasi ve 15 Temmuz Darbe Girişimi” konulu sunumuyla konuyu çeşitli yönleriyle ele aldı.

Demokratik yönetim sisteminden, demokratik rejimlerin tüm dünya genelinde karşı karşıya kaldığı tehditlere kadar konu 15 Temmuz 2016’da yaşanan olaylar çerçevesinde değerlendirildi.

FETÖ tarafından girişilen ve tüm vatandaşların demokratik hak ve hürriyetlerini, devletin temel prensiplerini ortadan kaldırmaya yönelik teşebbüsün Türk halkının şiddetli reaksiyonuyla tartışmasız bir şekilde başarısızlığa uğratıldığını vurgulandı.

Demokratik bir siyasal sistem içinde herhangi bir kişi ya da imtiyaz sahibi olduğu iddiasında bulunan herhangi bir zümre, herhangi bir düşünce ya da gerekçe ile toplum düzenine despotik bir tahakkümde bulunulamayacağının ifade edildiği sunumda, özgürlüğün halkın kendi koyduğu kanunlara riayet etmesi olduğu belirtildi.

“15 Temmuz 2016’da FETÖ’nün darbe teşebbüsü, demokratik rejimlerin tüm temel ilkelerine, halk iradesine, bireylerin hak ve hürriyetlerine karşı bir saldırı olarak karşımıza çıkmıştır. Kendi iradesi dışında ya da üzerinde hiçbir otorite tanımayan Türk halkına karşı gerçekleştirilen bu teşebbüs tümüyle başarısızlığa uğratılmıştır. Türk halkının kutsal kabul ettiği inanç sisteminin değerlerini istismar ederek, anayasal düzen karşıtı teşebbüslerde bulunan söz konusu terör örgütü, kanuni düzenin hilafına hareket etmiş ve demokratik seçimler yoluyla göreve getirilen meşru hükümeti yıkarak halk iradesini tahakküm altına almak gibi başarısızlığa uğraması kesin bir yola girmeyi denemiştir.” diyen Dr. Öğretim Üyesi Korhan Mühürcüoğlu sözlerini “Türkiye Cumhuriyeti’nin demokrasiye tümden bağlı eşit ve özgür yurttaşlarının bir daha bu tür tehditlerle karşılaşmamasını temenni ederek “vicdanı hür, aklı hür” dinleyicilerimi saygıyla selamlarım.” şeklinde tamamladı.