Prof. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz UNDP LAR III Baş Teknik Danışmanı Olarak Seçildi
24.11.2021

İşletme Fakültesi Maliye Bölümü öğretim üyemiz Profesör Dr. Hakkı Hakan Yılmaz Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen, İçişleri Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının eş yararlanıcı olduğu Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) destekli Yerel Yönetim Reformu III. Aşama (Local Administration Reform Phase III) projesi Baş Teknik Danışmanı (Lead Project Consultant) olarak seçilmiştir. 

LAR III Projesi, IPA çerçevesinde AB tarafından finanse edilen ve yürütücülüğünü UNDP’nin yaptığı ve bütçesi itibarıyla Türkiye’nin en büyük kapasite geliştirme projelerinin biri niteliğinde olup, projenin genel amacı geçmiş yıllarda gerçekleştirilen yerel yönetim reformlarına uygulama desteği verilmesi ve Türkiye’de uluslararası standartlara uygun bir yerel yönetim yapısının güçlendirilmesidir.

Değerli Hocamızı kutluyor, görevinde başarılar diliyoruz.