Atılım Üniversitesi Hizmet İhracatı Şampiyonları Arasında
11.01.2022

Üniversitemiz Türkiye Hizmet İhracatçıları Birliğinin 2020 Yılı Hizmet ihracatı Şampiyonları değerlendirmesine katılan kurumlar arasında eğitim hizmetleri kategorisinde 6. Oldu. Pandemiye rağmen 2020 yılında gösterdikleri başarılı performans ile sektörün yaklaşık 35 milyar dolarlık ihracat ve 11,5 milyar dolar dış ticaret fazlası vermesini sağlayan kuruluşlar bu başarılarından dolayı ödüllendirildi.

Birliğin bünyesindeki alt sektörlerden oluşan 17 kategoride değerlendirme yapıldı. HİB Yönetim Kurulu Başkanı Sn. İlker AYCI, “Covid-19 pandemisinin yıkıcı şartlarına rağmen ihracatımızı 46,2 milyar dolar seviyelerine çıkarmayı başardık. Sektörümüz bu yıl aynı zamanda 21 milyar doların üzerinde bir dış ticaret fazlasına da imza atmış durumda” değerlendirmesinde bulundu. İlker Aycı “Bacasız sanayii” adıyla ülkemizin yumuşak gücü olarak bilinen hizmet sektörünü stratejik güç olarak tanımladı.  

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail GÜLLE ise “Günümüzün gelişmiş ekonomilerinin öncü sektörü hizmet sektörüdür. Gelişmekte olan ülkeler de benzer bir serüveni tecrübe etmiştir. Bugün gelinen noktada hizmet sektörü birçok ülke ekonomisinin en hızlı büyüyen sektörü olmuş ve bu ülkelerde GSYİH’nin yüzde 50’sinden fazla pay alır hale gelmiştir. Nitekim hizmet sektörü ülkemizde de milli gelirin 2/3’ünü oluşturmaktadır” değerlendirmesinde bulundu.