Dr. Öğr. Üyesi Enver GÜLER’in Projesi TÜBİTAK – Japonya Desteği Kazandı
25.02.2022

Üniversitemiz Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyemiz Dr. Enver GÜLER’in, TÜBİTAK- (JSPS) Japonya Bilimi Destekleme Kurumu ile İkili İşbirliği Programı kapsamında “Ters elektrodiyaliz ile tuzluluk gradyan enerjisinden elektrik enerjisi üretiminde tek değerlikli iyon seçimli polimer/MOF esaslı iyon değiştirici membranların geliştirilmesi “ başlıklı araştırma projesi desteklenmeye hak kazanmıştır.

 

Değerli hocamızı kutlar, başarılarının devamını dileriz.