5 Yıl Süreli Tam Akreditasyon Belgemizi Aldık
21.06.2022

Üniversitemizin YÖKAK değerlendirmeleri sonucunda almaya hak kazandığı 5 yıllık tam akreditasyon belgesi YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar’ın katıldığı törenle takdim edildi. Lamia Ergenekon Konferans Salonunda yapılan törene Mütevelli Heyet Başkanımız Sn. Yalçın Zaim, Mütevelli Heyet üyelerimiz, Rektör Prof. Dr. M. Yıldırım Üçtuğ başta olmak üzere akademik ve idari yöneticilerimiz katıldı.  

Yükseköğrenim kurumlarındaki kalite güvencesi, eğitim öğretim, araştırma geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim sistemleri süreçlerinin planlama, uygulama, kontrol etme ve önlem alma bağlamında  değerlendirilmesi sonucu verilen YÖKAK Akreditasyon Belgesi takdim töreninde ilk ilk sözü Rektör Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ aldı. Üniversitemizin kurumsal akreditasyon sürecine değinen ve kurumsal dış değerlendirmeler için üniversitemizin gönüllü katılımcı olmasından söz eden Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ bu sürecin de başarıyla tamamlandığını belirtti. Rektör Prof. Dr. M. Yıldırım Üçtuğ, üniversitemizin kurulduğu günden itibaren, mütevazı imkanlarına karşın yükseköğrenimde kalite konusunda yüksek standartlar hedeflediğini ve bu konudaki prensiplerinin sonucu olarak YÖKAK akreditasyonuna hak kazandığını belirtti. 

YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar konuşmasında üniversitemizin kalite güvencesi yolculuğuna ilk başlayan üniversitelerden biri olduğunu belirterek, bu başarıda katkısı olan tüm mensuplarımızı kutladı. 

YÖKAK’ın kuruluşu hakkında bilgiler paylaşan Prof. Dr. Muhsin Kar, yükseköğrenimde pandemi sürecinde yaşananlar, günümüz ve gelecek yıllarda söz konusu olacak muhtemel gelişmelere de değindi. Pandemi sonrasında hibrit eğitim modelleri, öğrenci odaklı eğitim, dijital dönüşüm, çevre ve ekolojik sorunlar başta olmak üzere dünyada yaşanan gelişmelere bağlı olarak sürdürülebilirlik, disiplinler arası çalışmalar, uluslararasılaşma, arge işbirlikleri ve kadınların akademik hayatta aldığı rol, yönetişim ve mesleki çalışmalar, insani değerlerin ön plana çıkmasını sağlayacak eğitim anlayışları konusunda yükseköğrenim kurumlarının öncü rolü üstlenmelerinin beklendiğini belirtti. 

Tören akreditasyon belgesinin takdimi ile sona erdi.