Prof. Dr. Veli Cengiz Özalp ve Dr. Öğr. Üyesi Ali Doğan Dursun’un Araştırma Projesi TÜSEB Desteği aldı
27.09.2022

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Veli Cengiz ÖZALP ve Dr. Öğretim Üyesi Ali Doğan Dursun’un, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) proje destekleri çerçevesinde, 2022 yılında açılan B Grubu Ar-Ge Projeleri Destek Çağrısı için önerdiği “İnsülin bağımlı Diabetes Mellitus hastalığı olan bireyler için kan glikoz miktarına duyarlı insülin taşıma sistemi geliştirilmesi ve diyabetik sıçan modelinde çalışılması“ başlıklı araştırma projesi destek almaya hak kazanmıştır.

Değerli hocalarımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.