Uluslararası Öğrenme ve Öğretim Yenilikleri 2022 Konferansı (International LET-IN 2022 Conference)
10.10.2022

Eğitim alanında bireylerin daha etkin ve verimli öğrenmeleri adına gerçekleşen arayışlar ve buluşlar ile teknolojide gerçekleşen gelişimler tüm dünyada eğitimde daha yenilikçi yaklaşım ve yöntemlerin kullanımına fırsat sunmaktadır. Bu bağlamda değişen ve dönüşen paradigmaların öğrenme ve öğretme ortamlarındaki yansımalarının tartışılması, değerlendirilmesi, eğitimde etkililiğin artırılması ve kalite güvencesinin sağlanması adına alanda gerçekleştirilen bilimsel araştırma ve iyi uygulamaların sunulduğu Uluslararası Öğrenme ve Öğretim Yenilikleri 2022 Konferansı (International LET-IN 2022 Conference) bu sene Atılım Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir.

6-8 Ekim 2022 tarihlerinde 3 gün süren konferansta eğitim alanı altında farklı disiplinlerde çalışan yurtiçi ve yurtdışından seçkin bilim insanları ağırlanmıştır. Atılım Üniversitesi, Öğretme ve Öğrenme Merkezi ile Öğrenme ve Öğretim Yenilikleri Araştırma ve Geliştirme Grubu (LET-IN R&D) tarafından düzenlenen konferansa, Filipinler, Silliman Üniversitesi, Almanya, Hizmet Yönetimi Enstitüsü ve Hindistan, Ambedkar Üniversiteleri de eş ev sahipliği yapmıştır. ABD, Kanada, İngiltere, Almanya, Belçika, Fransa, Hindistan, Filipinler, Cezayir ve İran gibi 23 farklı ülkenin katılımı ile gerçekleşen konferansın % 60’ı uluslararası katılımcılar ile gerçekleştirilmiş ve konferansta 96 çalışma sunulmuştur.