Üniversitemiz Endüstriyel Tasarım Bölümü Deneyim Tasarımı Sergisi ile Rahmi Koç Müzesinde
09.05.2023

Atılım Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım Bölümü ile Ankara Rahmi M. Koç Müzesi arasında yapılan işbirliği protokolü çerçevesinde yürütülen “Müze ve Sergileme Alanları için Deneyim Tasarımı” projesinin çıktıları sergilenmeye başlandı.

Endüstriyel Tasarım Bölümü dördüncü sınıf öğrencilerinin başarıyla tamamladığı tasarımları, Ankara Rahmi M. Koç Müzesi’nin geçici sergi salonunda 5 Mayıs 2023 tarihinde yapılan açılış töreni ile meraklıları ile buluşmaya başladı. Sergide “Donanmacılar”, “Mohair”, “Missio”, Müzede 1 Gece”, “Sepya” ve “Sof” gruplarının tasarımları 21 Mayıs 2023 tarihine dek izlenebilecek. 

Değişen Müze Kavramı ve Deneyim Tasarımı

Kültürel hafızanın koruyucusu olarak tanımlanabilecek müzeler günümüzde, ziyaretçilerin izleyici konumundan katılımcı konumuna geçtiği, ziyaretçilerin müzedeki eserlerle ve kendi aralarında etkileşime geçtiği daha zengin deneyimler sunma yönünde evrilmektedir. Başka bir deyişle müzeler, koleksiyon odaklı olmaktan, topluluk (community) odaklı olma yönünde yön değiştirmektedir. Geleneksel müzelerle katılımcı müzelerin en temel farkı, müzeden ziyaretçiye olan bilgi akışı, ziyaretçinin tüketimi için sunulan yüksek kaliteli içeriğin tasarlanmasından, çok yönlü ve farklı kullanıcıların yaratabileceği, tüketebileceği, tartışabileceği ve ortak çalışma yürütebileceği deneyimler sunmaya yönelmesidir. Bu amaçla bu projede öğrencilerden Ankara Rahmi M. Koç Müzesi deneyiminde katılımcılar için yeni değerler üretecek, katılımcının içerik ile bağlantı kurabilmesini sağlayacak ve katılımcıların sosyal katılımına olanak veren projeler geliştirmeleri istendi.

Öğrenciler, müze deneyimi tasarımlarında katılımcının geçmiş deneyimlerini, bilgi birikimlerini, motivasyonlarını ve değerlerini kapsayan bireysel bağlamı, kültürel birikim ve sosyal etkileşimi kapsayan sosyokültürel bağlamı ve fiziksel faktörleri dikkate aldılar. Aynı zamanda, kapsayıcı ve çeşitlilik içeren deneyimin sağlanması için, “evrensel tasarım ilkelerinin” müze deneyim tasarımına aktarılmasına çalışıldı.