Türkiye'nin 2023 Vizyonunda Vakıf Üniversiteleri Kongresi
09.04.2008

100. yılında Muasır Medeniyet'e Öncü Olacak Türkiye" için; yirmi dört üniversiteden on yedisi rektör ve rektör yardımcısı olmak üzere elli dört akademisyen, dört milletvekili ve üç YÖK üyesi "Türkiye'nin 2023 Vizyonunda Vakıf Üniversiteleri Kongresi" ile Atılım Üniversitesi'nde buluştu.

İlki 2 – 3 Kasım 2006 tarihleri arasında "Türkiye'de Yükseköğretimin 2023 Vizyonu" adıyla gerçekleştirilen ve bu yıl 03 – 04 Nisan 2008 tarihlerinde yine Atılım Üniversitesi tarafından düzenlenen Kongre iki gün süreyle toplam 10 oturum halinde gerçekleştirildi.

Dünyadaki genç nüfus oranı açısından üst sıralarda yer alan ülkemizin geleceğini yönlendiren, AB üyeliği hedefi doğrultusunda daha etkili yönetilmesi gereken Yükseköğretim Sistemimizin önemli yapı taşlarını oluşturan, Türkiye'nin yüksek nitelikli insan gücü ve yöneticilerinin yetiştirilmesinde devlet üniversiteleriyle birlikte topluma katkı sağlayan Vakıf Üniversitelerini ilgilendiren konuların ele alındığı kongreye pek çok davetli katıldı

YÖK Başkan Vekili Doç. Dr. Ömer DEMİR, YÖK Denetleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sacit ÖNEN, Prof. Dr. Cengiz ÖZSAVAŞÇI, Prof. Dr. Muhittin ŞİMŞEK, Prof. Dr. Mustafa SOLAK'ın da katıldığı ve Vakıf Üniversitelerinn sorunlarının masaya yatırıldığı Kongre, Atılım Üniversitesi Rektör yardımcısı Prof. Dr. İsmail Bircan'ın Açılış Konuşması ile başladı. Prof. Dr. Bircan konuşmasında, bir ülkenin diğer ülkelere göre temel üstünlüklerinin ekonomik gücü, ordusu ve üniversiteleriyle mümkün olduğunu belirterek, üniversitelerin ülkelerin stratejik kurumları arasında yer aldığını söyledi.

Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin bir bölümünde hükümetlerin Üniversitelerin görevlerini geniş anlamda kullanmalarını istemediklerine değinen Prof. Dr. İsmail Bircan, üniversitelerin potansiyellerinden yaranlanılmasının hükümetler açısından da avantaj sağlayacağını kaydetti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Bircan'ın ardından kürsüye gelen Rektör Prof. Dr. Abdurrahim Özgenoğlu konuşmasında, bu kongrenin amacının; sayıları 31'e ulaşan vakıf üniversitelerinin bugünkü durumlarını, gelecek vizyonlarını, rekabet ve dışa açılma politikalarını, Türkiye'deki yükseköğretim sistemi içindeki konumlarını ve sorunlarını tartışarak, yükseköğretimin gelişmesine ve ortaya çıkacak sonuçlarla bölgeye ve dünyaya etkin açılmalarına katkı sağlamayı amaçladığını söyledi. Vakıf üniversitelerinin Türkiye'nin kalkınmasında, nitelikli insan gücü yetiştirilmesinde, AR-GE ve danışmanlık hizmetlerinde, teknoloji üretiminde ve kamuya hizmette, devlet üniversiteleri ile birlikte topluma katkı sağladığıni kaydetti.

Prof. Dr. Abdurrahim Özgenoğlu "İstikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaşan, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi toplumuna dönüşen ve AB'ye üyelik için uyum sürecini tamamlamış bir Türkiye vizyonu çerçevesinde, vakıf üniversitelerinin geleceğini tartışmak, Türk Yükseköğretiminin gelişimine de katkı sağlayacaktır. Türkiye'nin 2023 Vizyonunda Vakıf Üniversiteleri projesinin ana teması ise; Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyet seviyesine ulaşma hedefi doğrultusunda; bilim ve teknolojiye hakim, teknolojiyi bilinçli kullanan ve yeni teknolojiler üretebilen, teknolojik gelişmeleri toplumsal ve ekonomik faydaya dönüştürme yeteneği kazanmış bir refah toplumu yaratmak olarak belirlenmiştir." dedi.

Rektör Prof. Dr. Abdurrahin Özgenoğlu'nun ardınan kürsüye gelen Yök Başkan Vekili Doç Dr. Ömer Demir Kongreye ilişkin görüş ve temennilerini aktaran bir konuşma yaptı.

Kongrenin "Yükseköğretimde Gelişmeler, Vakıf Üniversiteleri ve Siyaset konulu ilk panelini Atılım Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Ayhan Tan yönetti. Panele, AKP Mersin Milletvekili Prof. Dr. Ömer İnan, CHP Uşak Milletvekili Prof. Dr. Osman Coşkunoğlu, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Prof. Dr. Osman Çakır ve DSP Genel Sekreter Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Doç. Dr. Hasan ERÇELEBİ konuşmacı olarak katıldı.

Yükseköğretimin siyasi açıdan sorunlarının ele alındığı ve çözüm önerilerinin sunulduğu panelde, taşra üniversiteleri ve merkezdeki üniversiteler arasındaki farklar ve bu farkların giderilmesine yönelik siyasi partiler ve hükümetlerin çözüm önerileri ve icraatlarına değinildi.

Üniversitelerin mali ve idari özerklikleri üzerinde de durulan panelde, akademik personel açığının had safhada olmasına karşın, 2023 hedeflerine ulaşılması için kapatılması gereken bu açığa karşı alınması gereken önlemler tartışıldı.

Kongrenin diğer oturumları ise;

Yeditepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nilüfer Eğrican'ın başkanlığında gerçekleştirilen Vakıf Üniversiteleri ve İnovasyon konulu oturumun konuşmacıları Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülsün Baskan, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş, Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aysel Yontar, Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Aytekin.

Ufuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı, Çankaya Üniversitesi Eski Rektörü Prof. Dr. Kemal Güçlüol başkanlığında gerçekleştirilen Yükseköğretim ve Vakıf Üniversiteleri Potansiyeli konulu oturumun konuşmacıları Ufuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özkan Ünver, Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Güven Özdem, İİzmir Ekonomi Üniversitesi Araş. Gör Yasemin Zengin, İzmir Ekonomi Üniversitesi Araş. Gör Ahenk Aktan.

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Barkan'ın oturum başkanlığını yaptığı Vakıf Üniversiteleri, Kurumsallaşma ve Yönetim konulu oturumun Yeditepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nilüfer Eğrican, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.Ahmet Battal, Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nurhan Şakar, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Çakmak, Adnan Menderes Üniversitesi Araş. Gör. Dr. Bilge Doğanlı.

YÖK Denetleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ziya Sacit Önen başkanlığında Vakıf Üniversiteleri ve Yeni Açılımlar konulu oturumun konuşmacıları Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayhan Aydın, Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Halil İbrahim Ülker, Ufuk Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr. Deniz Evcik, Okan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Suat Teker.

Kongrenin 4 Nisan 2008 tarihli ikinci gün oturumları İTÜ Eski Rektörü ve EUA Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gülsün Sağlamer'in "Avrupa Üniversiteler Birliği'nin Uygulamaları ve Türkiye" konulu sunumu ile başladı. Ardından Hacettepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Kazdağlı'nın başkanlığında ki Vakıf Üniversiteleri, Kalite Güvencesi, Yeterlilikler ve Akreditasyon konulu oturuma geçildi. Oturumun konuşmacıları, YÖK Üyesi – Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Durmuş Günay, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman, Muğla Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şener Oktik, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Kalite Baş Denetçisi Dr. Derya Yücel.

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş başkanlığında Devlet ve Vakıf Üniversiteleri: Karşılaştırmalar ve Zorluklar konulu oturmun konuşmacıları Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selahattin Gültekin, Ufuk Üniversitesi Öğretim Görevlisi Nazan Çakırer, Okan Üniversitesi İngilizce Bankacılık ve Finans Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Dilek Teker, Çankaya Üniversitesi'nden Dr. A.Turan Öztürk.

Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nami Çağan başkanlığnda ki Vakıf Üniversiteleri - YÖK İlişkileri ve 2023 Vizyonukonulu oturumun konuşmacıları Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aytekin Berkman, Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çakır, YÖK Eski Üyesi – İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burhan Şenatalar, Uluslararası Ahmet Yesevi Türk-Kazak Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Akın Marşap.

YÖK Eski Başkan Vekili Prof. Dr. Uğur Büget başkanlığında gerçekleştirilen Vakıf Üniversiteleri, Uygulamalar ve Mali Sorunlar konulu oturumun konuşmacıları Ufuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı, Çankaya Üniversitesi Eski Rektörü Prof. Dr. Kemal Güçlüol, Haliç Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Y. Müh. Özlem Atan, Maliye Bakanlığı Personel Genel Md. Yrd. Dr. İlhami Söyler

Kongrenin değerlendirme paneli ise YÖK Üyesi – Anadolu Üniversitesi Eski Rektörü Prof. Dr. Engin Ataç başkanlığında gerçelşetirilirken konuşmacıları YÖK Eski Üyesi – İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burhan Şenatalar, Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aytekin Berkman Atılım Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Bircan oldu.

İki gün süre ile toplam 10 oturumda ele alınan konular çerçevesinde aşağıdaki sonuçlara ulaşıldı:

- Vakıf üniversiteleri, devlet üniversiteleri ile birlikte Türkiye'nin 2023 hedeflerinin (Dünyanın ilk on ekonomisinden biri olmak, Dünya Bankası Rekabet İndeksi ve Birleşmiş Milletler İnsani Kalkınma İndeksine göre ilk 25 ülke arasında yer almak) gerçekleştirilmesinde vazgeçilmez kurumlardır.

- Vakıf üniversitelerinin gelişmeleri teşvik edilmeli ve sorularına çözümler aranmalıdır.

- Vakıf Üniversitelerinin, Devletimizin önemli bir yükseköğretim yükünü aldıkları unutulmamalıdır.

- Vakıf üniversiteleri inovasyon, teknoloji üretimi ve arge teşviklerinden yararlandırılarak, bu alanlardaki potansiyelleri değerlendirilmelidir.

- Vakıf Üniversiteleri kalite, perforans ve yükseköğretim yeterlikleri kriterlerine göre değerlendirilmeli ve dışa açılma politikaları özendirilmelidir.