Kişisel Verilerin Korunması

Atılım Üniversitesi (“Üniversite”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Üniversite olarak, Üniversite ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. KVK Kanunu kapsamında tanımlı “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği  şekilde ve mevzuat tarafından öngörülen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.