Sevgili öğrencilerimiz,

Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı uyarınca,

1.                  Üniversitemizde yapılmakta olan sınavların 22 Mayıs 2023 Pazartesi günü itibariyle durdurulmasına,

2.                  Kalan sınavların yapılmasına 1 Haziran 2023 tarihinde başlanıp 20 Haziran 2023 tarihine kadar devam edilmesine,

3.                  Bu çerçevede akademik takvimin yeniden düzenlenmesine ve web sayfasında duyurulmasına,

4.                  Alınan bu karar doğrultusunda mezuniyet tören tarihinin daha sonra belirlenerek duyurulmasına

karar verilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.