21 Aralık 2015

İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNE STAJ DUYURUSU

 

 

STAJ KOMİSYONU’NUN 25.12.2012 TARİHLİ KARARINA GÖRE;

“BAHAR DÖNEMİ SONUNDA MEZUN OLABİLECEK DURUMDA OLAN ÖĞRENCİLERİN, SIRASI GELEN STAJINI SÖMESTR TATİLİ İÇİNDE 20 İŞ GÜNÜ OLMAK ÜZERE YAPMALARINA KARAR VERİLMİŞTİR.”

 

Bu durumda, 2015-2016 Güz Döneminde sıradaki stajını yüklemiş ve kalmış olanlar ile 2015-2016 Güz Döneminde sıradaki stajını yüklememiş olan mezun durumundaki öğrenciler başvuru yapabilirler.

 

Mezun durumundaki öğrenci; 2015-2016 Güz ve Bahar Dönemi derslerini bitirme potansiyeli olan öğrencidir. Kayıt sisteminin 4. Sınıf tanımladığı her öğrenci bu başvuruyu yapamayacaktır.

 

DİKKAT: Mezun durumunda olmayan öğrenciler bu başvuruda bulunamaz, 2015-2016 Bahar Döneminde sıradaki staj kaydını yaparak, Bahar Dönemi sonunda başvuru yapabilir ve yazın stajını tamamlar.

 

 

Bu koşulu sağlayan öğrencilerin, “Staj Yeri Kabul Formu”nu (EK 1) bölümün web sayfasından indirip staj yapacağı kurum veya şirkete onaylattıktan sonra 08 Ocak 2016 Cuma günü saat 17:00’ye kadar staj komisyonuna elden teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

İÇM 190 Staj I (Şantiye) Başvurusu Araştırma Görevlisi Gizem Sazan’a,

İÇM 290 Staj II (Atölye) Başvurusu Araştırma Görevlisi Özlem Kılıçoğlu’na,

İÇM 390 Staj III (Büro) Başvurusu Araştırma Görevlisi Gökçe Nur Aykaç’a yapılacaktır.

 

Staj tarihleri 20 iş günü esas alınarak belirlenmelidir. Staj dosyaları akademik takvimde belirtilen KAYIT GÜNLERİ İÇERİSİNDE teslim edilecektir. Bu durumda stajın  Bahar Dönemi ders kayıt döneminin ilk günü olan 10 Şubat 2016’ya kadar bitirilmiş olmalıdır. Bu durumda en erken 15 Ocak 2016 tarihinde, en geç ise 18 Ocak 2016 (Cumartesi çalışılacaksa bu tarih geçerlidir) tarihinde staja başlanmış olması gerekmektedir. Cumartesi günü çalışılacaksa başvuru sırasında işyerinin antetli kağıdına onaylanmış “Cumartesi günü çalışma izni olduğuna dair resmi belge” getirilmelidir.

Staj başvurusu yapmadan önce Aralık 2015 ya da Ocak 2016 içinde basılmış not dökümü (transkript) üzerine Akademik Danışmanınızın staj yapabileceğinize dair onayı alınarak başvuru yapılabilir. Bu onay yok ise başvurunuz gerçekleşmez.

Başvuruda Staj  Komisyonu’na teslim edilecek belgeler (bu belgelerden herhangi birinin eksik olması halinde başvuru yapılmamış sayılır):

İkametgâh belgesi: Nüfus müdürlüklerinden alınacak yerleşim yeri belgesi

Nüfus cüzdanı fotokopisi (önlü arkalı)

Öğrenci belgesi (üniversitenin öğrenci işlerinden alınır)

2 fotoğraf

Staj yeri kabul formu (aslı ve 1 adet fotokopisi): Stajın yapılacağı kurumu, kesin başlangıç ve bitiş tarihlerini, haftalık çalışma saatlerini belirten, antetli kağıda yazılmış ve staj yeri denetleyecek amir tarafından imzalanmış staj kabul belgesi

Stajyer öğrenci bilgi formu

Transkript (Aralık 2015 ya da Ocak 2016 içinde basılmış not dökümü)

Yukarıdaki belgeler bölüm staj koordinatörlüğüne teslim edildikten sonra, staja başlamadan 1-2 iş günü önce Personel Müdürlüğüne gidilip işe giriş sözleşmesi imzalanacak ve verilen işe giriş bildirgesi, işyerine teslim edilerek staja başlamak mümkün olabilecektir.

Staj tamamlandıktan sonra;

Staj Dosyası: Öğrencinin staj süresince yapmış olduğu tüm çalışmaları, görev ve sorumlulukları gün ve saat belirtilerek işlemek ve ilgili belgeleri eklemek üzere bölümün web sayfasında formatı ve içeriği tanımlanan dosyadır. Staj dosyaları, bilgisayar ortamında doldurulur ve stajın yapıldığı dönemi izleyen yarıyılın başında akademik takvimde belirtilen KAYIT GÜNLERİ İÇERİSİNDE staj komisyonuna bir adet basılı dosya ve bir adet CD halinde teslim edilir. Staj dosyası süresi içinde teslim edilmediği takdirde staj yapılmamış kabul edilir.

İşyeri Staj Değerlendirme Formu: İşyeri staj amiri tarafından gizli olarak doldurulup onaylanarak kapalı bir zarf içerisinde öğrenciye verdiği ve öğrencinin staj dosyası ile birlikte Staj Komisyonu’na teslim ettiği form (EK 2; web sayfasında). Staj tarihlerinin doğru zaman aralığında yazıldığından emin olunuz.

Staj Raporu Hazırlama Kılavuzuna Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Stajer Öğrenci Bilgi Formuna Ulaşmak için Tıklayınız.