16.05.2016

İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNE STAJ DUYURUSU

Staj yapacak öğrencilerin, “Staj Yeri Kabul Formu”nu (EK 1) bölümün web sayfasından indirip staj yapacağı kurum veya şirkete onaylattıktan sonra en geç 26 Mayıs 2016 Perşembe günü saat 17:00’ye kadar staj komisyonuna elden teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

İÇM 190 Staj I (Şantiye) Başvurusu Araştırma Görevlisi, Gizem Sazan’a,

İÇM 290 Staj II (Atölye) Başvurusu Araştırma Görevlisi Özge Kumoğlu’na,

İÇM 390 Staj III (Büro) Başvurusu Araştırma Görevlisi Gökçe Aykaç’a yapılacaktır.

Staj tarihleri 20 iş günü esas alınarak belirlenmelidir. Cumartesi staj tarihlerine dahil ise işyeri antetli kağıdına yazılmış, firma kaşesi ve yetkili kişi onaylı belge getirilmelidir.

Başvuruda Staj  Komisyonu’na teslim edilecek belgeler (bu belgelerden herhangi birinin eksik olması halinde başvuru yapılmamış sayılır):

İkametgâh belgesi: Nüfus müdürlüklerinden alınacak yerleşim yeri belgesi

Nüfus cüzdanı fotokopisi (önlü arkalı)

Öğrenci belgesi (üniversitenin öğrenci işlerinden alınır)

2 fotoğraf

Staj yeri kabul formu (aslı ve 1 adet fotokopisi): Stajın yapılacağı kurumu, kesin başlangıç ve bitiş tarihlerini, haftalık çalışma saatlerini belirten, antetli kağıda yazılmış ve staj yeri denetleyecek amir tarafından imzalanmış staj kabul belgesidir. Resmi tatil günleri staj günlerine dahil değildir.

Stajyer öğrenci bilgi formu

Transkript (en yakın tarihte basılmış olmalıdır)

Önemli Not: Yaz okulunda ders alacak öğrenciler, staj tarihlerinin yaz okulu akademik takvimine denk gelmemesine dikkat etmelidirler. Staj başlangıç tarihi başvuru tarihleri içinde ise en az 1 hafta önce belgelerin onaylatılıp bölüme teslim edilmiş olması gerekmektedir. 2010 yılı girişli öğrencilerden itibaren yeni staj yönergesine tabi olunduğundan 2 staj aynı zamanda yapılamaz. Bu öğrencilerin stajları önkoşullu olduğundan sıradaki staj takip eden yıl yapmalıdırlar.

Staj tamamlandıktan sonra;

Staj Dosyası: Öğrencinin staj süresince yapmış olduğu tüm çalışmaları, görev ve sorumlulukları gün ve saat belirtilerek işlemek ve ilgili belgeleri eklemek üzere bölümün web sayfasında formatı ve içeriği tanımlanan dosyadır. Staj dosyaları, bilgisayar ortamında doldurulur ve stajın yapıldığı dönemi izleyen yarıyılın başında akademik takvimde belirtilen KAYIT GÜNLERİ İÇERİSİNDE staj komisyonuna bir adet basılı dosya ve bir adet CD halinde teslim edilir. Staj dosyası süresi içinde teslim edilmediği takdirde staj yapılmamış kabul edilir.

Önemli Not: Staj dosyasında bulunan hiç bir bilgi, internetten kopyalanmamalıdır. Bilgiler gerekli görülüyor ise, muhakkak internet sitesi kaynak gösterilmeli ve kaynakça bölümü oluşturulup bilgileri verilmelidir.

İşyeri Staj Değerlendirme Formu: İşyeri staj amiri tarafından gizli olarak doldurulup onaylanarak kapalı bir zarf içerisinde öğrenciye verdiği ve öğrencinin staj dosyası ile birlikte Staj Komisyonu’na teslim ettiği form (EK 2). Staj tarihlerinin doğru zaman aralığında yazıldığından emin olunuz.

Önemli Not: Stajlarını aynı firmada yapmış olan öğrencilerin staj dosyalarında bulunan bilgilerin –firma ile ilgili bilgiler dışında- aynı olmaması gerekmektedir. Aynı yerde staj yapılmış olması, edinilen deneyim ve kazanımların da birebir aynı olması anlamına gelmemektedir. Aynı olan dosyalar kopya olarak değerlendirilecek ve notu “U-Başarısız” olarak değerlendirilecektir.

Önemli Not: Staj dosyaları, öğrencinin kendisi tarafından teslim edilmelidir. 

Staj raporu kılavuzu