Mezun durumunda olan ve ara dönem stajını tamamlayan öğrencilerimizin, Staj Raporu Hazırlama Kılavuzuna uygun olarak hazırladıkları staj dosyalarını en geç  28 Mart 2022 günü, saat 17:00'a kadar moodle’a yüklemesi gerekmektedir.