“SIRA ÖĞRENCİDE” PROGRAMININ ÜÇÜNCÜSÜ YAPILDI.
07.05.2015

Mesleki eğitimin henüz başlangıç aşamasındaki öğrencilerinin gereksinimlerini en iyi yakın zamanda aynı süreçten geçmiş olan büyük sınıflardaki öğrencilerin anlaması doğaldır. Diğer yandan, eğitimin son yıllarındaki öğrencilerde bir dizi beceri ve yeteneğin oluşmasının yanısıra, mesleki eleştiri yetisinin de gelişmesi hedeflenmektedir. İşte bu gerekçelerden hareketle, Atılım Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nde “Sıra Öğrencide” Programı başlatılmıştır.

 

İlk uygulaması 2012-2013 Bahar Dönemi’nde yapılan programın, üçüncüsü 7 Mayıs 2015 günü İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nde gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla, bölümün İç Mekân Tasarımı dersinin dördüncü sınıf öğrencileri, aynı dersin ikinci sınıf öğrencilerinin proje çalışmalarının değerlendirilmesinde “jüri üyesi” olarak görev alarak bu çalışmalara not vermişlerdir. Bu notlar, önceden öngörüldüğü gibi, anılan dersin yıl içi değerlendirmesinde belirli bir ağırlıkta yer almıştır. Aynı şekilde, dördüncü sınıf öğrencilerinin jüri sırasındaki eleştiri performansları da kendi ders yürütücüleri tarafından değerlendirilmiştir.

 

Baştan tahmin edildiği gibi, bu uygulama farklı düzeylerdeki öğrenciler arasındaki dikey iletişimin geliştirilmesine önemli katkı sağlamaktadır. Sonuç olarak, ülkemizde sadece Atılım Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nde uygulanan “Sıra Öğrencide” programının hedefine ulaştığı ve artık geleneksel hale geldiği söylenebilir. Önümüzdeki yıllarda bu uygulamanın fakültenin diğer bölümlerinde de sürdürülmesi planlanmaktadır.