ICM371 Mobilya Tarihi dersi kapsamında ders yürütücüsü Öğr. Gör. Buket Ergun Kocaili ve dersi alan öğrencilerimiz "20.yy Tasarımcıları" adlı bir karekod- dijital sergi hazırladılar. Sergi GSTMF 4. Kat fuaye alanında 20 Mayıs'a kadar takip edilebilir. Emeği geçen herkesi kutluyoruz.