Endüstri Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Alım Komisyonu Ön Değerlendirme Tutanağı
23.01.2024

ATILIM ÜNİVERSİTESİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM KOMİSYONU

ÖN DEĞERLENDİRME TUTANAĞI  

“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca “Endüstri Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevliliği” için yapılan ilana 3 aday başvurmuştur. Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmeliğin aşağıdaki maddesine göre yapılan sıralamaya giren 2 aday aşağıda sıralanmıştır.

MADDE 10 – (1) Sınav jürisi; başvuran adaylar arasından ilan edilen kadro sayısının on katına kadar adayı, meslek yüksekokullarında bu kadrolarda istihdam edilecekler de dâhil olmak üzere bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarında ALES puanının %40’ını ve yabancı dil puanının %60’ını; bu Yönetmelik kapsamındaki diğer kadrolarda ALES puanının %60’ını ve yabancı dil puanının %40’ını; meslek yüksekokullarına müracaatlarda ise ALES puanının %70’ini ve lisans mezuniyet notunun %30’unu dikkate alarak belirler ve kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan eder. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde, bu kişilerin tamamı sınava çağrılır. Başvuru sayısının ilan edilen kadronun on katından az olması halinde, adayların tamamı giriş sınavına alınır. Adayların ön değerlendirmede dikkate alınan puanları ile lisans mezuniyet notları, kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan edilir. Aşağıdaki tabloda yer alan adaylar, aşağıda bilgisi verilen zamanda ve yerde yapılacak “yazılı sınava” davet edilmektedirler.

Sınav Tarihi: 24.01.2024
Sınav Saati: 10:00
Sınav Yeri: Mühendislik Fakültesi C Blok 2. Kat Endüstri Mühendisliği Toplantı Salonu No:203

 

ADAY ÖNDEĞERLENDİRME TABLOSU

Sıra No

ADI SOYADI

PUANLAR VE AĞIRLIKLARI

TOPLAM

 

ALES (%60)

YABANCI DİL (%40)

NOTU

NOTU

1

An… Öz…

87,08139

88,75

87,74883

Sınava girmeye hak kazanmıştır.

2

Ha… Em… Ek…

83,40075

86,25

84,54045

Sınava girmeye hak kazanmıştır.

3

Ah… Ko…

Gerekli başvuru koşullarını sağlamamaktadır.