Endüstri Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Giriş Sınavı Ve Son Değerlendirme Sonuçları
25.01.2024

ATILIM ÜNİVERSİTESİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI VE SON DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

 “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca “Endüstri Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevliliği” için yapılan ilana 3 aday başvurmuştur. Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmeliğin aşağıdaki maddesine göre yapılan sıralamaya giren 2 aday yazılı sınava çağrılmıştır. Yazılı sınava 2 aday girmiştir. Bu 2 adayın nihai değerlendirmesi aşağıdaki yönetmelik ve senato kararına göre yapılmış olup, Aday Son Değerlendirme Tablosunda gösterilmiştir. Değerlendirme sonucunda, yazılı sınavda 100 üzerinden 60 ve genel toplamda 100 üzerinden 65 puan kriterini birlikte sağlayan adaylar başarılı ilan edilmiştir.

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik: MADDE 12 – (1) Sınav jürisinin değerlendirmesinde; bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarında, meslek yüksekokullarında bu kadrolarda istihdam edilecekler de dâhil olmak üzere ALES puanının %30’unu, lisans mezuniyet notunun %10’unu, yabancı dil puanının %30’unu ve giriş sınavı notunun %30’unu; bu Yönetmelik kapsamındaki diğer kadrolarda ALES puanının %30’unu, lisans mezuniyet notunun %30’unu, yabancı dil puanının %10’unu ve giriş sınavı notunun %30’unu; meslek yüksekokullarında ise ALES notunun %35’ini, lisans mezuniyet notunun %30’unu ve giriş sınavı notunun %35’ini hesaplayarak ilan edilen kadro sayısı kadar adayı başarı sırasına göre belirler. Değerlendirme puanı 65 puanın altında olanlar sınavlarda başarısız sayılır. Adayların değerlendirmede dikkate alınan puanları ile lisans mezuniyet notları, kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan edilir.

ADAY SON DEĞERLENDİRME TABLOSU

Sıra No

ADI SOYADI

PUAN VE AĞIRLIKLARI

 

TOPLAM

BAŞARI DURUMU

YABANCI DİL (%10)

ALES (%30)

LİSANS MEZUNİYET (100’lük sistem) (%30)

GİRİŞ SINAVI (%30)

NOTU

NOTU

NOTU

NOTU

1

An… Öz…

88,75

87,08139

92,53

79

86,45842

Başarılı Asil

2

Ha… Em… Ek…

86,25

83,40075

78,30

10

60,13523

Başarısız