Toplantı : "Soğuk Savaş'ı Yeniden Düşünmek"
20.03.2019

Soğuk Savaş'ı Yeniden Düşünmek

Tarih: 20.03.2019
Saat: 11.00 - 13.00
Düzenleyen: Uluslararası İlişkiler Bölümü
Yer: İşletme Fakültesi 228 Numaralı Seminer Salonu
Davetli:  Prof. Dr. Mustafa Türkeşx