ATILIM ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM SONUÇLARI - 05 04 2021

ATILIM ÜNİVERSİTESİ

BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM KOMİSYONU

SON DEĞERLENDİRME TUTANAĞI

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca 31/03/2021 tarihinde Yazılı Giriş Sınavı gerçekleştirilmiştir. Sınava, başvurular arasından yapılan ön değerlendirme sonucunda bir (1) aday davet edilmiş olup bu aday yazılı sınava katılmak üzere belirtilen gün ve saatte hazır bulunmuştur. Adaya, yazılı sınav sorularını yapması için 90 dakika süre verilmiş ve bu süre sonunda adayın sınav kâğıtı toplanmış ve değerlendirilmiştir. Yazılı sınav sonrasında ALES (%30), lisans mezuniyet notu (%30), yabancı dil notu (%10) ve yazılı sınav notu (%30) dikkate alınarak yapılan değerlendirme aşağıdaki çizelgede sunulmuştur.

Değerlendirme sonucunda, yazılı sınavda 100 üzerinden 60 puan kriterini sağlayamayan aday Serkan Eryat değerlendirme dışı kalmıştır. Bu nedenle, asıl ve yedek aday belirlenememiştir.

 

 

Sıra No

Adı Soyadı

ALES

YABANCI DİL

MEZUNİYET*

SINAV

TOPLAM

 

Notu

30%

Notu

10%

Başarı Notu

Notu

30%

Notu

30%

SONUÇ

1

Serkan ERYAT

73,5428

22,06

71,25

7,13

2,16

57,06

17,12

15

3,9

50,75

Başarısız