ATILIM ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM KOMİSYONU SON DEĞERLENDİRME TUTANAĞI 09.08.2021 - 09 08 2021

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca 04/08/2021 tarihinde yazılı giriş sınavı gerçekleştirilmiştir. Sınava, başvurular arasından yapılan ön değerlendirme sonucunda iki (2) aday davet edilmiş olup adaylar yazılı sınava katılmak üzere belirtilen gün ve saatte hazır bulunmuştur. Adaylara, yazılı sınav sorularını yapması için 90 dakika süre verilmiş ve bu süre sonunda adayların sınav kâğıtı toplanmış ve değerlendirilmiştir. Yazılı sınav sonrasında ALES (%30), lisans mezuniyet notu (%30), yabancı dil notu (%10) ve yazılı sınav notu (%30) dikkate alınarak yapılan değerlendirme aşağıdaki çizelgede sunulmuştur.

Değerlendirme sonucunda, her iki aday da başarılı olmuş, toplamda 84,898 alan B***a K**T asıl aday olarak belirlenmiş, 72,675 alan Z****p Y***n O**Z ise yedek aday olarak belirlenmiştir.

 

Sıra No

Adı Soyadı

ALES

YABANCI DİL

MEZUNİYET*

SINAV

TOPLAM

 

Notu

30%

Notu

10%

Başarı Notu

Notu

30%

Notu

30%

SONUÇ

1

B***a K**T

78.42763

23,528

83.75

8,375

3,91

97,90

29,37

78,75

23,625

84,898

Başarılı

2

Z****p Y***n O**Z

80.44161

24,132

71.25

7,125

3,06

78,06

23,418

60

18

72,675

Başarılı