ATILIM ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM KOMİSYONU SON DEĞERLENDİRME TUTANAĞI 18/10/2021
18.10.2021

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca 15/10/2021 tarihinde yazılı giriş sınavı gerçekleştirilmiştir. Sınava, başvurular arasından yapılan ön değerlendirme sonucunda altı (6) aday davet edilmiş olup iki (2) aday yazılı sınava katılmak üzere belirtilen gün ve saatte hazır bulunmuştur. Ön değerlendirme listesinde bulunan Gü**** AT**, Öz** TE***, Ay** AY******* ve El** Ke**** TO*** sınava girmemiştir. Sınava girmeyen adaylar değerlendirme dışı bırakılmıştır. Adaylara, yazılı sınav sorularını yapması için 80 dakika süre verilmiş ve bu süre sonunda adayların sınav kâğıtı toplanmış ve değerlendirilmiştir. Yazılı sınav sonrasında ALES (%30), lisans mezuniyet notu (%30), yabancı dil notu (%10) ve yazılı sınav notu (%30) dikkate alınarak yapılan değerlendirme aşağıdaki çizelgede sunulmuştur.

 

Değerlendirme sonucunda, toplamda 78,435858 alan Gi*** AL***** asıl aday olarak belirlenmiştir. Sınava katılan diğer aday Ze**** Ya*** OĞ** yazılı sınavda barajı aşamadığı için başarısız olmuştur. Bu nedenle yedek aday belirlenememiştir.

 

Sıra No

Adı Soyadı

ALES

YABANCI DİL

MEZUNİYET*

SINAV

TOPLAM

 

Notu

30%

Notu

10%

Notu

30%

Notu

30%

SONUÇ

1

Gi*** AL*****

77,20286

23,160858

78,75

7,875

72

21,6

86

25,8

78,435858

Başarılı

2

Ze**** Ya*** OĞ**

80,44161

24,132483

88,75

8,875

78,06

23,418

32

9,6

Yazılı sınavda başarısız olmuştur.

Başarısız