2022 Öğrenci Konseyi Seçimleri
25.10.2022

DUYURU

Tarih :17 Ekim 2022

2022-2024 Dönemi Öğrenci Temsilcileri Seçimleri, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği doğrultusunda, Üniversitemizin Lisans ve Önlisans düzeyindeki tüm akademik birimlerinde aşağıda belirtilen takvime göre yapılacaktır.

Bu takvime göre Bölüm Öğrenci temsilciliğine aday olmak isteyen öğrencilerin 24 Ekim 2022 Pazartesi -27 Ekim 2022 Perşembe (saat 14.00’e kadar) Bölüm Başkanlıklarından alacakları veya Üniversitemiz web sayfasında ilgili linkte verilen adresten indirecekleri “Aday Başvuru Formu’nu” doldurarak kayıtlı oldukları Bölüm/Anabilim Dalı Başkanlıklarına teslim etmeleri gerekmektedir.

Öğrencilerimizin seçimlere katılımını bekler, tüm adaylara başarılar dileriz.

Üniversite Seçim Kurulu

                                                                                

SEÇİM YAPILACAK BİRİMLER

Tüm Fakülte ve Yüksekokullar

Tüm Bölümler

SEÇİM YÖNERGESE İÇİN: https://www.atilim.edu.tr/files/2.%20Atilim%20Universitesi%20%C3%96%C4%9Frenci%20Konseyi%20Y%C3%B6nergesi.pdf

İlgili Dökümanlar: