İşletme Bölümü Araştırma Görevlisi Alımı Son Değerlendirme Sonucu
16.11.2022

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca 11/11/2022 tarihinde yazılı giriş sınavı gerçekleştirilmiştir. Sınava, başvurular arasından yapılan ön değerlendirme sonucunda altı (3) aday davet edilmiş olup iki (1) aday yazılı sınava katılmak üzere belirtilen gün ve saatte hazır bulunmuştur. Ön değerlendirme listesinde bulunan S****l Y****z ve E***e A*******n  sınava girmemiştir. Sınava girmeyen adaylar değerlendirme dışı bırakılmıştır. Adaylara, yazılı sınav sorularını yapması için 120 dakika süre verilmiş ve bu süre sonunda adayların sınav kâğıtı toplanmış ve değerlendirilmiştir. Yazılı sınav sonrasında ALES (%30), lisans mezuniyet notu (%30), yabancı dil notu (%10) ve yazılı sınav notu (%30) dikkate alınarak yapılan değerlendirme aşağıdaki çizelgede sunulmuştur.

Değerlendirme sonucunda, sınava katılan aday Ç***m Ö***l yazılı sınavda barajı (60 puan almak) aşamadığı için başarısız olmuştur. Bu nedenle asil ve yedek aday belirlenememiştir.

 

İŞLETME BÖLÜMÜ (İNGİLİZCE) ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

SON DEĞERLENDİRME TUTANAĞI

 

Sıra No

 

SOYADI

PUANLAR VE AĞIRLIKLARI

TOPLAM

 

 

ADI

YABANCI DİL

ALES

MEZUNİYET

GİRİŞ SINAVI

 

 

 

 

NOTU

AĞIRLIĞI(%10)

NOTU

AĞIRLIĞI (%30)

NOTU

AĞIRLIĞI(%30)

NOTU

AĞIRLIĞI(%30)

 

SONUÇ

 

 1

Ç***m

 Ö***l

93,75

9,375

89,28

26,785

88,56

26,568

43,75

13,125

75,8532

BAŞARISIZ

 

10

S****l

Y****z

72,5

7,25

80,03

24,011

70,36

21,108

SINAVA

 

GİRMEDİ

 

 

 

 

E***e

A*******n

75

7,5

72,95

21,886

80,4

24,12

SINAVA

 

GİRMEDİ