Dış Paydaş Toplantısı
25.02.2021

Akreditasyon çalışmaları kapsamında, dış paydaşlarımızla 9 Şubat 2021 tarihinde Zoom üzerinden toplantı yapılmıştır. Toplantı dijital olarak kayıt altına alınmıştır.

Dış paydaşlar olarak toplantıya halihazırda işveren konumunda yer alan ya da mülakatlara katılarak, eleman seçiminde söz sahibi olan iş dünyası temsilcileri davet edilmiştir.

Katılımcıların listesi aşağıda sunulmaktadır:

  1. Başak SAYIN - İK Müdürü, Pİ Makina
  2. Serdar KOCA - Girişimci, Café-Restaurant sahibi (Eagles Café)
  3. Engin ERGÜDEN - SMMM, Denetçi, Öğretim Görevlisi (Erler Denetim, Yeditepe Üniversitesi-İstanbul)
  4. Gönenç KÖROĞLU - Genel Koordinatör (Boylam Psikiatri Hastanesi)
  5. Eda ŞAHİN - Mezunlarla İletişim Koordinatörü (Atılım Üniversitesi)
  6. Selin TEFİL - Ortak Eğitim Koordinatörü (Atılım Üniversitesi)

Toplantıya İşletme Bölümü’nün öğretim elemanları da katılmış, Bölüm Akreditasyon Komisyonu Paydaşlarla İlişkiler sorumluluları olarak Doç.Dr. Pelin Özgen ve Araş.Gör Elif Boduroğlu moderatörlük yapmıştır.