2021 Yili 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Etkinlikleri
14.04.2021

“Bu senenin teması kadınların sağlık hakkını ilgilendiren regl olarak belirlendi.”

Atılım Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Sorunları Merkezi (KASAUM), her sene Mart ayında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında “güçlendirici” bir tema belirleyerek bu temayı feminist ve hak merkezli bir bakış açısıyla ele almakta ve bu konuda çeşitli etkinlikler organize etmektedir. Bu yıl bu etkinlikler Merkez tarafından pandemi dolayısıyla dijital olarak yürütüldü. Bu kapsamda bu yılın güçlendirici teması “regl” olarak belirlendi ve Mart ayı boyunca bu konu üzerine tıbbi bilgiler, hukuki değerlendirmeler ve çeşitli sosyo-ekonomik gerçekler hakkında eğitimler düzenlendi ve sosyal medyada bilgilendirici içerikler paylaşıldı.

Üreme sistemleri gereği yumurtlayan insanların, hayatlarının 2400 günlerini (yaklaşık 6,5 yıllarını) regl olarak geçirmelerine rağmen toplumlarda regl çoğunlukla bir tabu olarak görülmekte ve üzerine konuşulmaktan kaçınılmaktadır. Her şeyden önce regl, hakkında konuşulmaması, bu konuda doğru bilgilere, tıbbi hizmetlere erişememeye yol açmakta ve bu sebeple de bir sağlık problemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bununla birlikte regl, aynı zamanda bir insan hakları meselesidir. Temel bir ihtiyaç olmasına karşın neredeyse tüm dünyada regl ürünlerine erişim, bu konunun bir tabu olarak görülmesi ve bu ürünler üzerindeki yüksek vergi oranları nedeniyle kısıtlı olmaktadır. Regl, üzerine konuşulmaktan kaçınılan bir konu olduğu için pek çok kişi regl ürünlerine ilişkin yeterli bilgiyi alamamakta, dolayısıyla neye ihtiyacı olduğunu bilmemekte; bilgiye erişebilse bile toplumsal engeller nedeniyle ihtiyaçlarını açık ve özgürce dile getiremediği için ihtiyaçlarına erişememektedir. Bunun yanında regl ürünleri üzerindeki yüksek vergi oranları, özellikle toplumsal ve bireysel olarak ekonomik şiddet altındaki dezavantajlı grupların bu ürünlere erişimini engellemektedir. Aynı zamanda salgın ve afetler gibi kriz dönemlerinde bu ürünlere erişimin daha da zorlaştığı görülmektedir.

Bu kapsamda KASAUM tarafından ilk olarak 3 Mart tarihinde online olarak regl ve sağlık üzerine “Regl: Bir Sağlık Döngüsü” konferansı organize edildi. Etkinlik, Dr. Öğr. Üyesi Aslı Şimşek moderatörlüğünde, Atılım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Füsun Terzioğlu tarafından gerçekleştirildi.

18 Mart’ta “Bir Konuda Konuşmamız Gerek: Regl Olmak” başlıklı ikinci online Zoom etkinliği düzenlendi. Bu etkinliğe regl yoksulluğu ve tabusu üzerine çalışmalar yürüten Konuşmamız Gerek Derneği’nden İlayda Eskitaşçıoğlu ve Bahar Aldanmaz konuşmacı olarak katıldı. Etkinlikte reglin toplumlarda bir tabu olarak görülmesi ve regl ürünlerine erişim konusu tartışıldı.

25 Mart’ta Ar. Gör. Yiğitcan Çankaya’nın moderatörlüğünde Ar. Gör. Fatmanur Yağcı’nın konuşmacı olarak katıldığı “Menstrüel Döngünün Ceza Hukuku Bağlamında Değerlendirilmesi” başlıklı etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlikte menstrüel döngü kriminolojik açıdan ele alınarak PMS’in ceza indirimlerine konu olup olamayacağı ve bu döngünün ceza yargı sistemi içindeki yeri konusunda tartışmalar yürütüldü.

Son olarak 29 Mart tarihinde, seksolog ve cinsellik eğitmeni olan Rayka Kumru ile Dr. Öğr. Üyesi Damla Songur moderatörlüğünde “Kamusal Alanda Menstrüel Konular” başlıklı Zoom etkinliği gerçekleştirildi. Bu etkinlikte reglin tabusal bir mesele olarak kabul ediliyor olması, bu konunun toplumsal cinsiyetle olan ilişkisi ve regl üzerine konuşmak gibi konular ele alındı.