Toplumsal Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık ile Cinsel Taciz ve Saldırıyı Önlemeye İlişkin Politika Belgesi Kabul Edildi!
07.08.2020

KASAUM tarafından hazırlanan ve Atılım Üniversitesi’nde herkes için daha da eşit, özgür ve güvenli bir akademik ortamı korumanın ve sürdürmenin resmi olarak taahhüt edildiği “Toplumsal Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık ile Cinsel Taciz ve Saldırıyı Önlemeye İlişkin Politika Belgesi” üniversite senatosununda kabul edildi! 

Bu belge neyi düzenliyor? Toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık ile cinsel taciz ve saldırı kapsamına giren davranışları somutlaştırıyor ve bunlarla karşılaşıldığında üniversite içi soruşturma sürecinin nasıl yürüyeceğine ilişkin bir çerçeve çizerek cinsiyete dayalı herhangi bir şiddet durumunda yeknesak bir uygulamayı hedefliyor. Önleyici çalışmalar, ilke ve stratejilerle şiddete ve ayrımcılığa karşı sıfır tolerans politikasını kabul ediyor. 

Çünkü eşitlik, özgürlük ve güvenlik yoksa akademik ilerleme ve başarı da olmaz! 

Tabandan tavana bir örgütlenme ve çalışmanın sonucu olan bu politika belgemizde kimlerin emeği ve desteği var? Başta Merkez müdürümüz ve Yasama Kliniği yürütücüsü Aslı Şimşek ve üyemiz Yiğitcan Çankaya olmak üzere Hukuk Fakültesi 2018 Yasama Kliniği öğrencileri ve ayrıca müdür yardımcımız Damla Songur’un emeği; CTS iletişim ağından Gülriz Uygur ve Yıldız Ecevit hocalarımızın katkıları; başta Hukuk ve Sağlık Bilimleri Fakültemiz Dekanları olmak üzere senato üyelerimiz ile elbette nihayetinde Rektör Hocamız ve yönetiminin desteği...


Hepimiz için daha eşit, özgür ve güvenli bir akademi için yaşasın feminist dayanışmamız!