Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Afet Yönetiminin Önleyiciliği ve Telafi Ediciliği
15.03.2023