2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Okulunda Açılması Planlanan Dersler (Güncelleme)
20.06.2022

DERS KODU DERS ADI
LAW106 Aile Hukuku
LAW107 Anayasa Hukuku
LAW108 Türk Anayasa Hukuku
LAW215 Kamu Maliyesi
LAW231 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
LAW232 Borçlar Hukuku Genel Hükümler II
LAW233 İdare Hukuku I
LAW307 Ceza Hukuku Özel Hükümler
LAW308 İdari Yargı
LAW311 Ticari İşletme Hukuku
LAW312 Şirketler Hukuku
LAW315 Medeni Usul Hukuku
LAW322 Vergi Hukuku
LAW334 Hukuk ve Etik
LAW403 Ceza Usul Hukuku
LAW408 Kıymetli Evrak Hukuku
LAW412 Uluslararası Özel Hukuk
LAW413 İş Hukuku
LAW414 Sosyal Güvenlik Hukuku
LAW415 Anayasa Yargısı
LAW417 Miras Hukuku
LAW420 İcra ve İflas Hukuku
LAW431 Deniz Hukuku
LAW436 Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi

LAW423

Genel Devlet Teorileri

LAW235

Ceza Hukuku Genel Hükümler I

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Okulunda açılması planlanan derslere LAW423 Genel Devlet Teorileri ve LAW235 Ceza Hukuku Genel Hükümler I dersleri eklenmiştir. Yaz Okulunda açılması planlanan derslerin güncel şekli yukarıda belirtilmiştir.