2021-2022 Yaz Okulunda Farklı Üniversiteden Ders Alma
17.06.2022

201-2022 Yaz Okulunda farklı üniversiteden ders almak isteyen öğrencilerimizin önce Dekanlığımızdan denklik almaları zorunludur. Fakültemizce denklik verildiği web sayfamızda ilan edilmeden farklı bir üniversiteden alınan derslerin notları geçersiz sayılacaktır.