Hukuk Fakültesine Sunulacak Olan Dilekçe ve Belgeler
17.08.2022

Bilindiği üzere, Covid-19 küresel salgınıyla ilgili olarak ülkemizde yaşanan normalleşme süreci ile birlikte 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle yüz yüze eğitime geçilmiştir. Bu çerçevede, pandemi sürecinden önceki uygulamalara geri dönüldüğü; dolayısıyla da, Fakültemize sunulacak her türlü belgeniz yalnızca ıslak imzalı olarak elden ve kimlik ibraz edilmesi suretiyle Dekanlığa sunulması gerektiği, bunun dışındaki yöntemlerle iletilecek taleplerin ve sunulacak belgelerin dikkate alınmayacağı bilgisi önemle duyurulur.

Hukuk Fakültesi Dekanlığı