2022-2023 Güz Dönemi Klinik Dersleri Mülakat Tarihleri
06.09.2022

LAW481 Temel Hak Savunuculuğu Kliniği ve LAW492 Ombudsman Dostu Hukuk Kliniği dersleri mülakatlarının yapılacağı tarih, yer ve saat aşağıda belirtilmiştir.

  • Temel Hak Savunuculuğu Kliniği

Mülakat Yer ve Saati: 1. Kat 125 no.lu oda, 07.09.2022 saat:13:00 (KASAUM Yanı)

  • Ombudsman Dostu Hukuk Kliniği

Mülakat Yer ve Saati: 1. Kat 125 no.lu oda, 07.09.2022 saat:13:30 (KASAUM Yanı)