2023 Yılına Girerken Türkiye'nin Değişen Yönetim Yapısı Çerçevesinde Yapısal Reform Alanları Konferansı
22.09.2022