Hukuk Kliniği ve Seminer Dersleri
08.09.2023

HUKUK KLİNİĞİ VE SEMİNER DERSLERİ HAKKINDA AÇIKLAMA

1. 23-24 güz döneminde hukuk klinikleri kapsamında Karar Yazım Kliniği açılacaktır. Derste Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru ve TİHEK kararları baştan veya yeniden yazılacaktır. Dersler öğrencilerin aktif olduğu etkileşimli yöntemlerle işlendiğinden derse devam zorunludur. Ders, dönem boyunca yapılan etkinlikler üzerinden değerlendirilecek olup sınav döneminde herhangi bir sınav yapılmamaktadır. Derse 3. ve 4. sınıf öğrencileri katılabilecektir. Mülakatlar ders kayıt gününün ilk günü olan 13 Eylül 2023 saat 10:00’da Klinik sınıfında (1. Kat, KASAUM’un yanı) yapılacak, aynı gün seçilen öğrenciler açıklanarak derse kayıt olabileceklerdir. 

 

2. 3. sınıf seçmeli dersleri arasında yer alan Seminer dersine en fazla 12 öğrenci alınmaktadır. Derste öğrencilere hem şekil, hem içerik açısından yazma becerilerinin artırılması hedeflenmektedir. Ders kapsamında öğrenciler kendi seçecekleri bir konuda aşama aşama bir yazı hazırlamaktadır, bu nedenle derse devam zorunludur. Ders, dönem boyunca hazırlanan metinler ile teslim edilen nihai metin üzerinden değerlendirilecek olup sınav döneminde herhangi bir sınav yapılmamaktadır. Herhangi bir mülakat ya da seçme yoktur, öğrenciler diğer dersler gibi kendileri kayıt olabilirler.