Vis Moot Kurgusal Dava Kliniğine Kabul Edilen Öğrenciler
21.09.2023

20 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirilen mülakatlara göre, Vis Moot Kurgusal Dava Kliniği dersine seçilmiş olan öğrencilerin isimleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Bu öğrenciler Ekle-Bırak günlerinde Kurguasl Dava I dersini seçerek kayıt yaptırabilecektir. Fakültemizi Vis Moot'ta temsil edecek takımda yer alan öğrenciler, bu dersi alanlar arasından belirlenecektir. 

Dersin ilk toplantısı, 26 Eylül Salı günü 16:30'da Hukuk Fakültesi 1. Kat Hukuk Kliniği sınıfında gerçekleştirilecektir. 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ah... Ba... Se...

Be... Ka...

Ef... Nu... De...

Le... Er...

İh... Ba... So...

Be... Ba...

Yi... Öz...

İz… Bi...

Ya... Me... Ak...

İl… Bi...