Ders Kayıtları Hakkında Duyuru
10.02.2016

 -1. Sınıf 2. dönem ders kayıtları esnasında ÖİBS'de Hukuk Tarihi ve Roma Hukuku, Aile Hukuku, Türk Anayasa Hukuku, Yargı Örgütü vb. dersler çift şube olarak görünmektedir. Çift şubeli derslerde numarası tek sayı ile biten öğrenciler kayıt yapmak istediği dersin tek sayılı kodlu dersini, çift sayı ile biten öğrenciler kayıt yapmak istediği dersin çift sayılı kodlu dersini seçerek ders kayıtlarını yapacaklardır. Yabancı Diller Bölümünün  açmış olduğu ENGT102L dersine ait 10 şube içinde 1,2,3,4 ,5. şubeler numarası tek sayı ile biten öğrenciler ve 6,7,8,9,10.şubeler ise numarası çift sayı ile biten öğrenciler kayıt yaptıracaktır. 

- 1. Sınıf 2. dönemini okuyacak olan arkadaşların ders seçiminde önkoşul dersi veya 1. dönem not ortalamasıyla ilgili bir kısıtlama yoktur. İlgili yönetmelik maddesi aşağıdaki gibidir.

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT, KABUL ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 

Başarısız öğrenciler MADDE 21 –

(1) Genel not ortalaması 2.00’ın altında olan öğrenciler başarısızdır.

(2) (Değişik:RG-28/12/2014-29219) Kayıtlı bulundukları dönem sonunda genel not ortalaması 1.70’ten daha düşük olan öğrenciler, öncelikle FF, FD, NA, W ve U notu aldıkları dersleri almak şartı ile bulundukları dönemin ders kredi yükü ile sınırlı olmak ve toplam 10 krediyi geçmemek şartıyla daha önce almadıkları derslerden en fazla üç ders alabilirler.

(3) Bu kural bölümde birinci sınıfın ilk iki yarıyılını okuyan öğrencilere uygulanmaz. 

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT, KABUL ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ'nin tam metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.atilim.edu.tr/shares/atilim/files/ogrenci-kayit-kabul-sinav-yonetmeligi(1).pdf