2018-2019 Bahar Dönemi Hukuk Klinikleri Hakkında Duyuru - 28 01 2019

2018-2019 BAHAR DÖNEMİ HUKUK KLİNİKLERİ HAKKINDA DUYURU

2018-2019 bahar dönemi açılacak klinik dersleri şu şekildedir:

  1. Adli Yardım Uygulamaları
  2. Gündelik Hayatta Hukuk Kliniği
  3. Kurgusal Dava
  4. Ombudsman Dostu Hukuk Kliniği

Ombudsman Dostu Hukuk Kliniği 2., 3., ve 4. sınıf seçmeli derslerinde, Gündelik Hayatta Hukuk Kliniği 3 ve 4. sınıf seçmeli derslerinde, Adli Yardım Uygulamaları ise sadece 4. Sınıf seçmeli derslerinde yer almaktadır. Derslerin tamamı 3 kredi 4 AKTS’dir. Klinik dersleri her şube için 12 veya 14 kişi kontenjanla sınırlıdır. Öğrenciler, yapılacak mülakatın ardından ilgili öğretim elemanının belirleyeceği kriterler çerçevesinde seçildikten sonra derslere kayıt yapabilecektir. Mülakata gelmek isteyen ve belirtilmişse ilgili önşartları taşıyan öğrenciler belirtilen saatte ve yerde bulunarak mülakata katılabilirler. Mülakattan önce derslerin kontenjanı 0 olarak görünecek, mülakatlardan sonra kontenjan açılarak kayıt yapılacaktır. Bir öğrenci aynı tür hukuk kliniğine bir defa kayıt olabilecektir.

Kliniklerde aktif öğrenim yöntemleri kullanıldığından derslere devam zorunludur ve önçalışma yapılması beklenebilir.

Klinik derslerine başvurmak isteyenler için 6 Şubat Çarşamba günü saat 9:30’da K-1 sınıfında bir tanıtım toplantısı yapılacaktır. Ayrıca sorularınız için Hukuk Klinikleri Koordinatörü Dr. D. Çiğdem Sever (cigdem.sever@atilim.edu.tr) ile iletişime geçebilirsiniz.

2018-2019 bahar döneminde açılacak dersler ve mülakat bilgileri:

  • Ombudsman Dostu Hukuk Kliniği (Tema: Engelli başvuruları)

Kolaylaştırıcılar: Dr. D. Çiğdem Sever, Arş. Gör. Pınar Yaşar

Mülakat Yer ve Saati: 2. Kat 202 no.lu oda, 6 Şubat 2019-10:00

Önşart/Öncelik: İdare Hukuku I dersinden CC ve üstü notla geçmek önkoşul; İngilizce bilmek seçimde öncelik nedenidir.

Kontenjan: 12

  • Gündelik Hayatta Hukuk Kliniği (Tema: Cinsel Taciz ve Saldırıyla Mücadele)

Kolaylaştırıcılar: Dr. Aslı Şimşek, Arş. Gör. Yağız Aygün

Mülakat Yer ve Saati: 2. Kat 202 no.lu oda, 6 Şubat 2019-14:00

Kontenjan: 12

  • Adli Yardım Uygulamaları

Kolaylaştırıcılar: Dr. D. Çiğdem Sever, Arş. Gör. Sevil Yıldız, Arş. Gör. Gizem Görmez

Mülakat Yer ve Saati: 2. Kat 202 no.lu oda, 7 Şubat 2019-10:00

Kontenjan: 14

  • Kurgusal Dava (Bireysel Başvuru)

Kolaylaştırıcı: Dr. D. Çiğdem Sever

Mülakat Yer ve Saati: 2. Kat 202 no.lu oda, 7 Şubat 2019-14:00

Önkoşul: İngilizce hukuk metinleri okuyabiliyor olmak

Kontenjan: 5