Gündelik Hayatta Hukuk Kliniği Ek Mülakatı - 06 02 2019

Gündelik Hayatta Hukuk Kliniği dersi için 7 Şubat 2019 saat 11:30'da Klinik Odası'nda ek mülakat yapılacaktır. Mülakata katılmak için İngilizce bilmek önşart değildir.