Türk Medeni Kanunu'nun 93. Yılında Kadın Hakları - Kadınlar Sempozyumu - 04 03 2019

Banu Tarancı’nın Sunumuyla

Açılış Konuşmaları(14.00-14.20)

Prof. Dr. Aynur Yongalık (Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı)

Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ (Atılım Üniversitesi Rektörü)

 

I. OTURUM (14:20-15:20)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ülker Gürkan (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi «Emekli»)
 
Prof. Dr. Ahmet Kılıçoğlu (Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

«Dünden Bugüne Kadın Hakları»

Prof. Dr. Türkan Yalçın (Ankara Üniversitesi/Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

«Ceza Hukukunda Kadın ve Yargının Haksız Tahrik Algısı»

Prof. Dr. Gülriz Uygur (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

« Hukuk Hala Adaletsiz »

 

II. OTURUM (15:20-16:40)

Oturum Başkanı: Muzaffer Evci (Yapımcı/Yönetmen)
Fadime Uslu (Yazar)
Selva Erdener (Opera Sanatçısı-Soprano)
Zeynur Pehlivan (Milli Hentbolcu-Hentbol Yazarı)

Plaket Takdimi ve Kapanış (16.40-17.00)